Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

MÜSLÜMANLARIN TERKETTİÐİ VEYA UNUTTUÐU İBADET CİHAD !

Başlatan tetri bici, Haziran 27, 2009, 11:54:13 ÖS

tetri bici

Ziyaretçi
CİHAD
Hakkı söylemek, Hakkı hakim kılmak için çalışmak,uğraşmak,çabalamak ve gayret sarfetmek anlamına gelmektedir.Cihad ibadeti,bütün ibadetlerin ( namaz,oruç,zekat,hacc ) gercek anlamda yapılabilmesi için
ilk önce eda edilmesi gereken farzdır.
CİHAD İBADETİNİN TANIMI
Cihad ibadeti,fert ve toplum hayatında,iyiliklerin yaşanabilir hale gelmesi ve kötülüklerin kaldırılması için
bütün gücümüzle ve teşkilatlı olarak çalışma mecburiyetini üzerimize yükleyen farzın adıdır.
Cihad ibadetinde,maddi ve manevi her türlü gayreti göstermek,Allah tarafından kullarına verilmiş olan bedeni mali ve aklı Allah yolunda kullanmak ve o yolda feda etmektir.insanın,maddi manevi bütün varlığını,Allah yolunda ortaya koyarak, hakkın ve hakikati söyleyenlerin yolunu kesen engelleri ortadan kaldırmak için yapılan çalışmada Cihad ibadetidir.Hz. peygamber bir hadisinde şöyle buyuruyor.
< ALLAH YOLUNDA CİHAD ETMEDEN VE CİHAD ETMEYİ ARZULAMADAN ÖLEN KİMSE,BİR NEVİ MÜNAFIKLIK ÜZERİNE ÖLMÜÞ OLUR >
Cihadın gayesi, yeryüzünden fitneyi kaldırmak ve hakkı hakim kılmaktır.İslamda cihad,intikam,öldürme,
baskı ve zulüm yapmak için değil bunları ortadan kaldırmak için yapılır.
Cihad, bazı hallerde farz-ı ayn,bazı hallerde farzı-kifayedir.Müslümanların yaşadığı bölgelerde vatan,mal,
can,namus ve nesil emniyeti varsa bir grup bu farzı eda eder,böylelikle diğer müslümanlar üzerinden bu farziyet kalkar.
Þayet kötülüklerin önü alınamıyorsa,vatan işgal edilmişse,mal, can venamus tehlikedeyse,o zaman bütün
Müslümanlara cihad farz-ı ayn olur.Bu cihad ibadeti ihmal edilirse,Müslümanlar dünyada,mal can namus ve nesil emniyetini kaybeder ve zalim ve kafirlere esir olurlar.İslam coğrafyasında meydana gelen olaylar
istisnalar hariç Müslümanlar cihad ibadetini yeterince yerine getirmedikleri için zulümle karşı karşıya kalıyorlar.RABBİMİZ Müslümanları bir Ayetinde şöyle uyarıyor.

< ÖYLE BİR FİTNEDEN SAKINIZKİ,O ARANIZDA YALNIZ ZULMEDENLERE DOKUNMAKLA KALMAZ
HEPİNİZE ERİÞİR.BİLİNKİ ALLAH'IN AZABI COK ÞİDDETLİDİR.>

CİHADIN AÞAMALARI

1-TEBLİÐ
Zaman, yer ve nitelik açısından amaca ulaşma,neticeye ulaşmak için bir dini başkalarına anlatma ve yayma,ülke ve dünya gerçeklerini fert ve topluma nakletme bir tebliğ görevidir.
Temeli,ilim yolu ile tebliğ ve davete dayanan İslamda,bu tebliğ faaliyetinin adı İLİM İLE CİHAD'dır.
RABBİMİZ bu konuda bir ayetinde şöyle buyuruluyor.

< ÖYLEYSE İNKARCILARA BOYUN EÐME,KUR'ANLA ONLARA BÜYÜK BİR CİHADA GİRİÞ >
Furkan-52

2-DAVET
İslamın,insanlara huzur ve mutluluk getiren esaslarını anlatarak ,benimsenmesine ve dinin koyduğu esaslara
göre yaşamalarını sağlamaya çağırma çabasıdır davet.Bütün insanlık islam davetine muhtaçtır.
davet görevinin mutlak gerekliğini RABBİMİZ ayetinde şöyle buyuruyor.
< SİZDEN ÖYLE BİR CEMAAT( TEÞKİLAT ) BULUNSUNKİ ONLAR HERKESİ HAYRA DAVET ETSİN,
İYİLİÐİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRSIN > Al-i İmran-104
Günümüzde davet faaliyeti yürütülürken İslamın temel esaslarına ve ruhuna ters düşmemek kaydıyla,şartlar
ve imkanlar dahilinde farklı metodlar uygulanabilir.

3-EMR-İ BİLMARUF
İslamın gereği olan,Allaha itaat, iyiliği emretme,kötülükten alıkoyma MARUF ( iyilik ) İslamın gereğine uymayıp,Allaha karşı gelmek haram ve günah,MÜNKER ( kötülük ) diyoruz.
Marufun ( iyilik ) emredilmesi Münkerin ( kötülük ) men edilmesi işi müslümanlara farz kılınmıştır.

4-KITAL ( Savaş )
Belli şartlar oluştuğunda,istiklal harbi,çanakkale, filistin ırak,afganistan çeçenistan gibi topraklarımız işgal edildiğinde farzdır.Bu şartların oluşmaması için,müslümanın önce nefsi ile cihad etmesi gerekmektedir.
Cihad hakkı tebliğ için bütün gücümüzle çalışmanın adıdır.Ayrıca ilimle ve malımızlada sürekli cihad yaparak manevi değerlerimizin korunması ve hakkın dolayıslada hakikatin hakim kılınmasının adıdır cihad.

5-İ'LA-YI KELİMETULLAH
Allahın adını yüceltmek,inkarcılara karşı mücadele etmek.Bu cihadın son aşamasıdır.Bütün yeryüzünde
hakkı ve adaleti hakim kılma mücadelesinin son safhasıdır.RABBİMİZ bu aşamayı şöyle tarif eder.

< YERYÜZÜNDE FİTNE KALMAYINCAYA VE DİN ALLAH'IN OLUNCAYA KADAR ONLARLA SAVAÞIN
EÐER VAZGEÇERLERSE ÞATAÞMAYIN.ZULMEDENLERDEN BAÞKASINA DÜÞMANLIK YOKTUR >
Bakara-193

Adaletin,iyinin,doğrunun ve faydalı olanın sadece yaşadığımız topraklarda hakim olmayacağı tüm yeryüzüne hakim oluncaya kadar bu mücadelenin bizlere emredilmiş olduğu ,bu ibadetin adınında
İLAY-I KELİMETULLAH oldugunu ve müslümanlara farz kılındığını unutmamamız gerektiğini bilmemiz gerekir...

DAVET VE DAVETÇİ--Harun Macit --kitabından alıntı

Þehadete Vurgunum

Ziyaretçi
allah razı olsun sizden ...

ben bu kitabı nerden bulabilirm acaba yardımcı olursanız sevinirim

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.099 saniyede 25 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017