Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Hadislerde Sağlık

Başlatan [email protected] Bin Cebel, Eylül 19, 2008, 10:19:57 ÖS

« önceki - sonraki »

senarist081

  Sıhhatli olmak en büyük nimetlerdendir. Çünkü, dünyayı kazanmak da, ahireti kazanmak da sıhhatle mümkündür. Peygamberimiz A.S. da sağlık hakkında şöyle buyurmuştur:

“ Sizlerden her kim vücutça sağlıklı, nefsinden, malından korkusuz ve huzurlu, günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa, sanki dünyanın bütün nimetleri kendisinde toplanmış gibi olur.” (Tirmizi zühd Hadis 2346)


Yine bir başka hadislerinde;

“Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve ALLAH'a daha sevimlidir” buyurmuşlardır (İbni M''ce zühd Hadis 4168) .

Bir başka hadislerinde de;

“Ey insanlar! Þüphesiz ki dünyada insanlara, im''n ve sağlıktan daha kıymetli bir şey verilmemiştir. Böyle olunca, yüce ALLAH'tan bunları isteyiniz” buyurdu (Müsned 1/8)

İsl''miyet, sağlık noktasında koruyucu hekimliği ön pl''na çıkarır. Bir başka if''de ile, hastalıkların sebeplerini nazara verir ve bunlara riayet edilmesini ısrarla ister. Bu hususta özellikle az yeme tavsiye edilmektedir.

Nitekim bir hadislerinde Peygamber A. S.

“ İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma k''fidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır” buyurmuştur (Tirmizi zühd Hadis 2380)

Çok yeme, pek çok hastalığın sebebi olarak gösterilmiştir:

“Bir çok hastalığın gerçek sebebi çok yemedir” (C. Sağır 1/36)

Yine bir başka hadislerinde aynı konuya işaret etmiştir:

“ALLAH'a en sevgili olanınız; az yiyenleriniz, vücut bakımından da hafif olanlarınızdır”

(Kenzü'l Ummal 3/7084)

Sağlığın muhafazası için her türlü tehlikelerden uzak durulması istenir.

Nitekim Peygamber A.S.

“ Her kim korkuluksuz bir damda yatıp uyur da, geceleyin damdan düşüp ölürse sorumluluğu kendisine aittir. Her kim de fırtınalı bir zamanda deniz yolculuğuna çıkar, fırtınaya yakalanıp ölürse, bunun da sorumluluğu kendisine aittir” buyurmuştur. (Müsned 5/79, 271).

Yine Peygamber A.S. kirli ve pis şeylerden sakındırmıştır:

“Her kim elinde et kokusu (bulaşığı) olduğu halde, yıkamadan yatıp uyur, bu sebeple de kendisine bir şey isabet ederse, ancak kendisini suçlasın” (Ebu Davud etime Hadis 3852)

Cenab-ı Hak, dünyada imtihanın gereği , pek çok hikmetlerine binaen, insanların da sünnetulah'a riayet etmemesinin bir sonucu olarak, insanlara bir takım hastalıklar vermektedir. Bununla beraber, bütün hastalıkların da ted''vi çarelerini halk etmiştir.

İsr'' Suresi'nin 82. ''yetinde Cenab-ı Hak,

“Biz Kur'an-ı müminler için bir şifa ve rahmet olarak indirdik” buyurmaktadır.

Yunus Suresi'nin 57. ''yetinde ise,

“Ey insanlar! (İşte bu Kur'an) size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet olarak gelmiştir.” ifadesi yer alır.

Peygamber saa. da;

“İki şeyde şifa vardır: Kur'an okumakta ve bal şerbeti içmekte” buyurmaktadır. (Hakim tıp 4/200) .

Peygamberimiz saa. her hastalığın ted''visinin mümkün olduğunu beyan etmiştir:

“Yüce ALLAH, şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır” (Buhari, tıp Hadis 7/12) .

Bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır:

“Ey ALLAH'ın kulları tedavi olunuz! Çünkü yüce ALLAH, ölüm ve ihtiyarlıktan başka şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır” (İbni M''ce, tıp Hadis 3436)

Bitkilerle ted''vi, ted''vi sırasında il''ç kullanmadan gıda maddeleri ya da benzerleri ile yapılan ted''vidir. Her hangi bir hastalık gıda maddeleri ve perhizle ted''vi edilebilirse, il''ç kullanması tavsiye edilmez. Gıda maddeleri ile ted''vide genel k''ide; hastalığın ted''visi sırasında faydalı gıdaları alıp, zararlı olanlarını terk ederek perhiz etmektir.

Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de gıdaların temiz ve hel''l olmasına işaret etmektedir:

“ALLAH'ın sizlere rızk olarak verdiği şeylerden hel''l ve temiz olarak yiyiniz! Eğer gerçekten ALLAH'a ibadet ediyorsanız, Onun vermiş olduğu nimetlere teşekkür ediniz” (Nahl 114)


Peygamberimiz A.S. bir başka hadislerinde de, bitkilerle ted''vinin yüce ALLAH tarafından öğretildiğini açıklamak üzere şöyle buyurmuştur:

“Süleyman Aleyhissel''m her ne zaman namazg''hta namaz kılsa, ansızın önünde bir bitki görür ve o bitkiye: 'İsmin nedir?' diye sorardı. Bitki de: 'İsmim şudur' diye adını söylerdi. Süleyman Aleyhissel''m: 'Niçin yaratıldın, ne işe yararsın?' diye tekrar sorardı. O bitki de:'Þunun için yaratıldım' derdi. Eğer bir hastalığa il''ç olarak yaratılmış ise, yazıp not ederdi. Eğer yer yüzüne dikilmek için yaratılmış ise, toprağa dikerdi”

(Abdüllatif Bağd''dî, Tıbb-ı Nebevî s. 58; Süyûti, Tıbb-ı Nebevî vr. 7a, 50b) .

Süleyman Aleyhissel''m'ın il''hî vahye dayalı olarak bu şekilde tespit ettiği bitkilerin, “Bitkiler Kitabı”nda yer aldığı, ayrıca, pek çok ilacın ve hastalığın bu kitaba dahil edildiği belirtilir (A. Bağd''dî s.58,188) .

İnsanın ruh ve beden sağlığı üzerindeki çalışmalar bir bakıma insanlık tarihi kadar eskidir.

Yeme ve içme hususunda İsl''m dinin koyduğu prensibin başında az yemek gelir.

İçilecek şeylerin de bir nefeste içilmemesini öğütler. Nitekim Peygamber A.S. her hangi bir şey içtiği zaman üç nefeste içer ve şöyle derdi:

“Bu şekilde içmek daha kandırıcı, sağlık için daha faydalıdır”
(Müslim eşribe Hadis 123;Ebu Davut eşribe Hadis 3729; Tirmizî eşribe Hadis188)

Yine Peygamber sav.

“ Devenin içtiği gibi suyu bir nefeste içmeyiniz. Bardağı her defasında ağızdan uzak tutarak iki veya üç nefeste içiniz. İçerken besmele çekiniz, içtikten sonra da 'Elhamdülillah' deyiniz” buyurmuştur (Tirmizî eşribe Hadis 1885)

Bir hadislerinde de:

“Sizden biriniz su içtiği zaman yavaş yavaş içsin, bir nefeste içmesin. Zira, suyu bir nefeste içmek karaciğer iltihabı (ve nefes tıkanıklığı) meydana getirir” buyurmuştur (Adürrezzak 10/428 Hadis 19594).

Bir başka hadislerinde de ayakta su içmenin zararına işaret etmiştir:

“Eğer ayakta su içen kimse, midesine verdiği zararı bilseydi, içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı” (Abdürrezzak 10/427 hadis 19588).

Yine aynı konu ile alakalı olarak.

“Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse, kusmaya çalışsın” buyurmuştur (Müslim eşribe Hadis 116) 


alıntısamimi