Zorluklar insana verilebilecek en güzel tecrübedir !

  • Konbuyu başlatan senarist081
  • Başlangıç tarihi
S

senarist081

Guest
İsabet kaydetmeyen oklar da sonuçta pay sahibidir. Bir önceki ok, sonrakine hocadır. Psikolog Dr. Knight, uzun süren deneyimleri sonunda, ulaşılmak istenen ideal daima göz önünde bulundurmak koşuluyla, herhangi bir şeyi yanlış yapmanın doğru yapmak kadar faydalı olabileceğini ortaya koymuştu. Edison’dan alınacak örnek, dehanın nasıl bir kendini verme, nasıl bir sabır ve emek ürünü olduğunu ortaya koymaktadır; Edison, elektrik ampulünü icat ederken, ampulün içine konacak 3000’e yakın maddeyi denemiş, başarı gösterememiş, bunun üzerine arkadaşları onu bu işten vazgeçirmeye çalışmıştı. Hatta bu durum Stevens Teknoloji Enstitüsü tarafından da protesto edilmişti.Buna karşı Edison’un cevabı şu olmuş;“Beyler, evet, 3000 maddeyi denedik, hiçbir netice alamadık. Fakat bu denemelerden, üç bin maddenin hiçbirinin işimize yaramayacağı sonucunu da almadık mı?”

Frengi’ye karşı kullanılan bir İlaç vardır ki, ismi 606’dır. İlaca bu ismin verilmesinin sebebi, onu keşfeden adamın 605. deneyiminin başarısızlığa uğramasına karşın, karar ve fikrinden, azim ve inadından bir şey kaybetmeden deneylerine devam ederek 606 ıncı formülde meşhur ilacı bulmuş olmasıdır.

Yanlış, faydasını henüz bir avantaja dönüştüremediğin bir olaydır.

Sabır, pozitif düşünme kudretidir. Sabretmek, insanın arzu ettiği hedefe doğru sürekli direnç göstererek sonuca varmasıdır.

Çok, azların sabırlı bir toplamıdır. İnce ince yağan kar pek bol değildir ama toprağın derinliklerine kadar işler. Taşı delen, suyun kuvvetinden çok, damlaların sürekliliğidir. Zaferi bu çaba ve devamlılık sağlar.


Bizi hayattan şikâyete sevk eden şey, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil, irademizin zayıflığıdır. (Jeremy Taylor)

Dağcılar, Everest’in ilk yamaçlarına uzaktan baktıkları zaman, her şey engeldi onlar için. İlerledikçe geçit buldular kendilerine. Bunun içindir ki, her şeyin istediğimize engel olacağına önceden ve uzaktan karar vermek, istemek değildir. (Alain)

Başağın iyi yetişmesine engel, zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. (Konfüçyüs)

Çok derin olan kuyu değil, çok kısa olan iptir. (Çin Atasözü)
 

[TB] Benzer konular

S

SimurG

Guest
Ynt: Zorluklar insana verilebilecek en güzel tecrübedir !

Evet,işte pozitif düşünmenin gerçek faydasını bir kez daha gözLer önüne seriyor bu yazı..

Pozitif düşünce deyince herkesin akLına negatif'in zıddı bir düşünce geLmektedir..PoLyanna feLsefesi gibi.. PoLLyanna kitabında yazar, kahramanın kişiLiğinden çıkardığı feLseeye göre ;herşeyin mutLaka pozitif bir tarafı oLduğunu beLirtmektedir..Ama bana göre "pozirtif düşünce" poLLyannacıLık değiLdir.. Pozitif düşünceye sahip birisi hangi durumda oLursa oLsun aLternatif üretebiLir,

İçinde buLunduğumuz 21.yüzyıLa damgasını çoktan vurmuş oLan ve baş döndürücü teknoLojiLerin temeL kaynağının,bunLarı icat eden kişiLerin pozitif düşünmeLerinden kaynakLanmaktadır..

Çünkü insanoğLunun zihin yapısı, geLeceği yapıLandırmak için hızlı karar vermek ve bu kararLarı hızLa uyguLamaya koymak gibi, koşuLLara göre yapıLanmış değiLdir..Bu sebepLe insanoğLu stres,depresyonn,iç çatışma,tatminsizLik,moraL bozukLuğu,motivasyon düşükLüpğü ve psikoLojik durumLarLa karşı karşıya kaLmaktadır.. Einstaine'nin dediği gibi..

"ProbLemi yaratan bir beyinLe probLemi çözmek mümkün değiLdir"

İşte Tarık Bin Ziyad'ın bu yazısındaki Edison'un ;''Beyler, evet, 3000 maddeyi denedik, hiçbir netice alamadık. Fakat bu denemelerden, üç bin maddenin hiçbirinin işimize yaramayacağı sonucunu da almadık mı?'' demesi bir motivasyon ve pozitif düşünme sonucu söyLediği bir sözdür..
Bu sebepLedir ki..

Başarıya götüren tek yoL pozitif düşünmedir..
 
Üst