Zilhicce'nin mubarek günleri

  • Konbuyu başlatan Edeb
  • Başlangıç tarihi
E

Edeb

Guest
İbni Abbas r.a. hazretlerinden rivayet olundu :

Nebi S.A.V. buyurdularki : Zilhiccenin birinci günü Adem aleyhisselamın mağfiret olduğu gündür.
Bir kimse o gün oruçlu olsa, Allahu Teala hazretleri o kimsenin bütün günahını aff eder.

İkinci günü Allahu Teala hazretleri Yunus aleyhisselamın duasını kabul buyurup, balığın karnından kurtardı.
Eğer bir kimse , ikinci günü oruç tutarsa senenin hepsinde ibadet etmiş olup, göz açıp kapayıncaya kadar olsun isyan etmemiş sayılır.

Üçüncü gününde Allahu Teala hazretleri Zekeriyya aleyhisselamın duasını kabul buyurdu.
Bir kimse üçüncü gününde oruçlu olursa, Allahu Teala hazretleri o kimsenin duasını kabul eder.

Dördüncü günü İsa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdular.
Bir kimse o gün oruçlu olsa Allahu Teala hazretleri o kimseden fakri ve korkuyu kaldırır.. Kıyamet günü o kimse iyi kimselerle beraber olur

Beşinci günde Musa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdu.
Bir kimse o gün oruçlu bulunsa nifaktan beri ve azabı kabirden emin olur.

Altıncı gününde Allahu Teala hazretleri hayrı feth eyledi.
Bir kimse o gün oruçlu olsa , Allahu Teala hazretleri o kimseye rahmetle nazar eder.
Ondan o kimse ebedi azab olmaz.

Yedinci ol gündürki Allahu Teala Cehennem kapılarını kapatır.
Zilhicce günleri geçmedikce açmaz.
Bir kimse o gün oruçlu olsa Allahu Teala hazretleri otuz güçlük kapısını kapar, otuz kolaylık kapısı açar.

Sekizinci gününe Terviye günü denir .
O gün oruçlu olan kimseyi Allahu Teala hazretleri o kadar çok şey ihsan ederki, miktarını ancak Allahu zülcelal bilir.

Dokuzuncu günü arefedir.
O gün oruçlu kimsenin orucu o seneyede gelecek seneyede kifayet eder.

O gün elyevme ekmeltü leküm diineküm ve etmemtu aleyküm nimeti

ayeti kerimesi nazil oldu.

Onuncu günü uzhiye denir.
O gün kurban kesen kimsenin kurbanının kanından birinci damlasına karşılık ehlinin ve iyalinin günahı afv olunur.
O günde bir müminin karnını doyursa, yahut bir sadaka ile tasadduk etse kıyamet günü rabbulalemiin onu emin olduğu halde diriltir.
Onun mizanda ecri uhud dağından daha ağır gelir

Mev-iza-i hasene
 

[TB] Benzer konular

Üst