Zekata Tabi Malların Cinsleri

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Zekata Tabi Malların Cinsleri

Altın ve Gümüşün Zekatı:
Gümüşte nisab 200 dirhem, altında ise 20 miskaldir
Borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak bu miktar altın ve gümüşü olan kimse, zekat verir 200 dirhem gümüş, 561 grama; 20 miskal altın da, 80, 17 grama tekabül etmektedir
Altın ve gümüşte zekat nisbeti 40'ta 1'dir (yüzde 2,5) Buna göre 561 gr gümüşü olan kimse, 14 gram; 80 gram altını olan ise 2 gram zekat verir
Altın ve gümüşün nisablarında kendilerinden zekat verilmesi icab edip etmediğini tayin için, piyasadaki kıymetlerine değil, ağırlıklarına bakılır Bunda ittifak vardır Üzerindeki işçilik ve san'at sebebiyle piyasa kıymeti itibariyle nisab miktarını geçse bile ağırlığı nisab miktarını bulmuyorsa o altın ve gümüşe zekat düşmez
Hanımların Altın ve Gümüşten Yapılmış Ziynet Eşyalarına da Zekat Lazım Gelir mi?
Evet, bu zinetler 80 gram altın veya 561 gram gümüş miktarını buluyorsa zekat gerekir
 

[TB] Benzer konular

Üst