Zekat Vermemenin Cezası Nedir?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Zekat Vermemenin Cezası Nedir?

Çok ağır manevi müeyyideler vardır Yüce Allah zekatını vermeyenlerin kıyamette çok büyük azabla karşılaşacağını haber vermektedir:
"Kıyamet gününde stok edilen altın ile gümüşün üzerleri Cehennem ateşinden kızdırılacak da bu mal biriktirenlerin alınları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denilecek: İşte bu, (zekatını vermeyip) stok etiğiniz paralar Ve stok ettiklerinizin cezasını çekin" (et-Tevbe, 34)
Ayet-i kerimede zikri geçen stok, zekatı ödenmeyen paralara şamildir
Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurulur:
"Allah'ın fazlından verdiklerini kullarından esirgeyenler için omalın hayır olduğunu zannetme Belki o mal, onlar için şerdir Kıyamet gününde fakirlerden esirgedikleri o mal, onların boyunlarına halka yapılacaktır" (Al-i İmran, 180)
Bu hususta bazı hadis-i şeriflerde de şöyle buyurulur:
"Deve, sığır ve koyun sahibi bir müslüman, bu malların zekatını ödemezse, kıyamet gününde o hayvanlar dünyada olduklarından daha semiz ve daha büyük halde gelecekler ve herbiri boynuzu ile ona toslayacak, ayakları ile de çiğneyecek Sonuncusu işini bitirince, birincisi yeniden toslamaya ve çiğnemeye başlayacak, ta ki insanlar muhakeme edilinceye kadar"
"Cenab-ı Hak, kime mal verir de zekatını ödemezse kıyamet gününde o mal sahibine, gözlerinin üzerinde simsiyah iki benek bulunan gayet zehirli ve (zehirinin te'esirinden başı) kel bir yılan şeklinde görünerek boynuna gerdanlık yapılacak Sonra da iki çene kemiğini, yani avurdunu iki tarafından yakalayıp şöyle diyecek: Ben senin malınım, ben senin zekatını vermeyip stok ettiğin servetinim"

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst