Zekat Ne Zaman Ödenir?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Zekat Ne Zaman Ödenir?

Kuvvetli ve en sahih olan görüşe göre, üzerine zekat düşen mal ve paraların zekatı, o mal ve paranın üzerinden 1 sene geçtikten sonra, fevren, yani, sene biter bitmez hemen verilmesi icabeder Özürsüz olarak te'hir etmek caiz olmaz Günahı muciptir
Diğer bir görüşe göre ise, zekatın verilmesi fevri değil, terahi üzerine farzdır Yani sene nihayetinde hemen verilmesi lazım değildir Mükellef bunu hayatta bulundukça dilediği zaman eda edebilir Eda etmeden ölürse, ancak o zaman günahkar olur Fakat bu görüş zayıftır
Zekatın Önemi

Zekatın önemini ve farz kılınmasındaki hikmetleri iki açıdan incelemek mümkündür
1 - Ferd açısından
2 - Cem'iyet açısından

I - Ferd Açısından Zekatın Önemi:
Ferd açısından zekatın önemi konusu da yine iki kısma ayrılarak tedkik edilebilir:

a Veren açısından zekatın önemi,
b Alan açısından zekatın önemi
 

[TB] Benzer konular

Üst