Zekatın Sıhhat Şartı Nedir?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Zekatın Sıhhat Şartı Nedir?

Zekatın sahih olabilmesi için en başta niyet şarttır Niyette ise itibar, kalbedir Dil ile söylenmesi lazım değildir Hatta bir malı fakire zekat niyetiyle verirken, dil ile hibe veya sadaka olarak verdiğini söylemek bile, o malın zekat yerine geçmesine mani değildir Çünkü muteber olan kalben yapılan niyettir
Bir mal, fakire niyetsiz olarak verilmişse, bakılır: Eğer henüz fakirin elinde mevcut ise zekata niyet edilmesi caizdir Fakat elinden çıkmışsa, zekata niyet kifayet etmez
Bir kimse, elindeki malı, zekata niyet etmeksizin bütünüyle tasadduk etse, bu malın zekatı üzerinden düşmüş sayılır
Bir kimse, zekat icab eden bir malın bir miktarını bir fakire hibe etse, bu miktara düşen zekat kendisinden sakıt olur
Zekata Tabi Olan Ve Olmayan Mallar
Hangi Mallar Zekata Tabidir?
Zekat verilmesi gerekli olan mallar 5 çeşittir
1 - Altın ve gümüş; nakit para
2 - Ticaret malları
3 - Madenler ve defineler
4 - Ekin ve meyveler
5 - Deve, sığır, koyun, keçi
Bu mallar, zekatı veriliş itibarı ile 2 kısma ayrılır:
1 - Emval-i zahire: Açıkta ve meydanda olan mallar
2 - Emval-i batına: Gizli, meydanda olmayan mallar
Altın, gümüş ve nakit paralar ile ticaret malları, batıni mallardandır Ekin ve meyveler, madenler ve hayvanlar ise, zahiri mallardan sayılmaktadır
Batıni malların zekatını vermek sahiblerinin diyanetine ve vicdanına havale edilmiştir Bunlar, bu malların zekatını, diledikleri fakir ve muhtaca bizzat verebilirler
Zahiri malların zekatlarını ise, İslam tarihi boyunca aşir veya amil denilen hususi me'murları vasıtasıyla devlet tahsil etmiş ve toplanan bu parayı, Kur'an'da gösterilen yerlere harcamıştır
 

[TB] Benzer konular

Üst