yontulan putlar

Yontulan putlar,

Ayeti kerimede;
İbrahim dedi ki,kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı ibadet
ediyorsunuz.(Saffat 95)
Ayeti kerimeye göre dünya kurulalı beri yaşayan
ve ahirete göçen insanların yüzde doksanı kendi yonttukları
putlara tapmışlar tapmaya da devam mı ediyorlar.
Çünkü bakıyorsunuz her ferdin gönlünü bağladığı çok sevdiği
bir şeyi var.
işte bu şeyler bize h.z Allahtan daha değerli görünüyorsa biz
şirk batağına girdik demektir.

Fakat bunun çaresi nedir diye cevap ararsak karşımıza,
Tehvid çıkar;
Lailahe İLLALLAH Muhammederresulullah.

Biz tehvidin anlamını bilerek söyleyebilsek şirk olayı kalkar.
Tehvidde geçen La, lafzı olan hayır manasını yaratılmışlara
kullanabilirsek yontma korkusu kalkar.
La ilahe, hayır yaratılmışlara; İllallah, Yaratıcı olan Allahtan
başka İlah yok.
Muhammederresulullah dediğimiz zaman da Onun h.z Allahın
elçisi, h.z Cebrail a.s. ın yol arkadaşı olduğunu düşünmek
kişiyi yontma tehlikesine düşürmez kanaatındayım.

Kuranı kerime gelince, h.z Allah c.c Ayeti kerimesinde:
Venünezzilü minel kurani ma şifaün verahmetün lil mü,minin.
Vela yediüzzalimine illa hasara. Biz Kurandan öyle şeyler
indiriyoruz ki,müminler için şifa ve Rahmettir.
Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır. (İsra 82)

Biz kullar bizlere bu mesajları sunan mukaddes kitabın ilahi
bir rahmet tepsisi olduğunu bilir zahir ve batin nimetlerinden
istifade edersek Ona hürmet göstermekle şirke düşmeyiz.

Buna neden değindim, geçmişte olduğu gibi günümüzde de
h.z Kuranın zahirine takılanlar batinini anlamıyanlar var.

Yukarıda geçen zahiri anlamı belli, gönüllere şifa emri var.
Şimdi batini manasını düşündüğümüz zaman,
mademki Rabbimiz bize şifa sunuyor biz hasta olduğumuz
zaman, Yarabbi hasta bedenime Şafi şerifin hürmetine şifa
ikram eyle dese neden şirke düşsün.
Fakat kalpten iman şart, zahirinde kalanlar kalpten iman
etmedikleri için manevi şifaya kavuşamazlar.

Son zamanlarda medyada konuşan islamı ilim adamları kuranı
kerimin şifa için okunmasına karşı çıkmaları insanların kafalarını
karıştırıyor Kuranı kerime olan saygı ve değeri zedeliyor.
Bu kişiler bilsinler ki, bunların Kuranı keriminin şifasından nasipleri
yoktur, o kişi dışta kaldı rahmetten mahrum kaldı.

Dünya nimetlerini yontma konusuna gelince;

Bir kul kendi bedenini dahi benimserse benim derse şirke düşer.
Nedeni ise, vücudunu kendi yaratmadı ki emaneti İlahi idi.
Emaneti teslim etme zamanı geldi elinden alındı Ruh olarak ahirete göçtü,
Hani kendisinin di.
Diğer yaratılmış bizlere emanet edilen mal mülk eş evlat her nimetin
h.z Allaha ait olduğunu nefsimize kabul ettirip iman ettiğimizde yontma
şirk diye bir korku yokur.

Fakat halk dilinde dolaşan çocuk yapın yerine Allahtan çocuk isteyin
dense şirk tehlikesi kalkar.
Çünkü yapmak h.z Allaha mahsustur, cahil insan ise eşiyle çifleşir
zevk yapar bebek dünyaya gelir alır bebeğı kucağına bunu ben
yaptım der öğünür bilmeden kendini ve eşini h.z Allaha ortak eder.

Ne yapacağız ne diyeceğiz;
yaratılmış ve yaratılacak her şeyin h.z Allaha ait olduğuna iman edeceğiz.
Yaratılmışlar nelerdir;
Kainat ve içindekiler Melekler cinler insanlar her şey yaratık.
Biz inananlar yaratana bağlandığımızda,
şirkten şüpheden uzak oluruz.

H.z Allah c.c cümlemizi şirke düşmekten
muhafaza etsin inşaAllah.

Kalpteniman
 

[TB] Benzer konular

Üst