Ynt: DÜNYA HZ. İSA MEHDİ'YETE HAZIRLANMAKTADIR AŞIR AŞIR!...SAYIN(MİM)

  • Konbuyu başlatan erdem1111
  • Başlangıç tarihi
E

erdem1111

Guest
Ye'cüc ve Me'cüc hadisatının icmali Kur'anda olduğu gibi, rivayette bir kısım tafsilat var. Ve o tafsilat ise, Kur'anın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler. Belki ravilerin içtihadları karışmasıyla tabir isterler. Evet لاَيَعْلَمُالْغَيْبَاِلاَّاللّهُ Bunun bir tevili şudur ki: Kur'anın lisan-ı semavisinde Ye'cüc ve Me'cüc namı verilen Mançur ve Mo-

(Orjinal Sayfa:464)


ğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı herc ü merc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, ihtilal-i Fransavide hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrib ettiğinden, aşıladığı fikir bilahare bolşevikliğe inkılab etti. Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlakiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette ektikleri tohumlar hiç bir kayıd ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünki kalb-i insaniden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekavet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise; hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, Çin-i Maçin'de kırk günlük bir mesafede yapılan ve acaib-i seb'a-i alemden birisi bulunan Sedd-i Çini'nin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Zat-ı Ahmediye (Aleyhissalatü Vesselam) mu'cizane ve muhakkikane haber vermiş.
 

[TB] Benzer konular

Üst