Yazıcı: Ãœcretsiz kart türü çıkarılacak

fussilet

Üye
Yönetici
Yazıcı: Ãœcretsiz kart türü çıkarılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankaların ücret, komisyon ve hizmet gelirlerinin, işletme giderlerini karşılama oranının geçen yıl itibariyle yüzde 63,9 olduğunu, bu durumun bankaların söz konusu gelirlerden neden vazgeçmediğini açıkça gösterdiğini belirtti.
Yazıcı, kredi kartı aidatı tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nda yer alan ve bankacılık sektörünü ilgilendiren düzenlemelerin basında geniş yer aldığını anımsattı.
Hakem heyetlerine geçen yıl yapılan 446 bin 54 başvurunun, 263 bin 428'inin bankacılık sektörüne ilişkin olduğunu ve tüketici şikayetlerinde geçmiş yıllara göre artış gözlemlendiğini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:
"Büyüme sürecindeki bankacılık sektöründe ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleriyle bankaların işletme giderlerini karşılama oranının 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 63,9 olarak gerçekleşmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konusu ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin bankalar açısından neden vazgeçilmez olduğu bir defa daha açıkça görülmektedir.
Ãœlkemizde faiz oranlarının ciddi oranda düşmesinden sonra bankaların faiz dışı gelirlerinde hızlı bir artış gözlenmektedir. Böylece banka gelirlerinin faiz gelirlerine olan bağımlılığı azalmıştır."-İşlemsizlik ücreti-Bankaların, değişik isimler altında tüketicilerden 60 çeşit ücret ve komisyon aldığına dikkati çeken Yazıcı, bunların arasında kredi kartı aidat ücreti, hesap işletim ücreti, kredi kartı yenileme ücreti, hesap özeti ücreti, ipotek fek ücreti, nakit çekme ücreti, ortak ATM'den nakit çekme ücreti, işlemsizlik ücreti gibi ücretlerin yer aldığını belirtti.-"Taslağa son hali verildi"-Bu konulardaki şikayetlerin giderilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'na son halinin verildiğini ifade eden Yazıcı, düzenlemeler hakkında şu bilgileri verdi:
"Tüketicilerle imzalanan sözleşmelerin en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Sözleşmede öngörülen koşulların, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir.
Tüketiciden, kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemeyeceği düzenlenmiştir.
Bankaların tüketiciden faiz dışında aldığı ücret, komisyon ve masrafların Bakanlığımızın uygun görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirleneceği öngörülmüştür. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye verilmesi zorunlu kılınmıştır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanması yasaklanmıştır.
Kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmaları zorunlu hale getirilmiştir."
Yazıcı, kart çıkaran kuruluşların, serbest rekabet ortamı içerisinde isterlerse ilave hizmetleri de ücretsiz sunabilme imkanına sahip olacaklarını belirtti.
Çalışmalar tamamlandığında gerek kredi kartları gerekse Tüketici Hakları Kanun Tasarısı Taslağı'ndaki diğer düzenlemelere ilişkin açıklama yapılacağını ifade eden Yazıcı, bu yılın ilk çeyreğinde bankaların elde ettiği kar ve faiz dışı gelirlere ilişkin de bilgi verdi.
AA

Source: Yazıcı: Ãœcretsiz kart türü çıkarılacak
 

[TB] Benzer konular

Üst