Yaratan ve Yaşatan Allah'tır(c.c)

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Yaratan ve yaşatan ALLAH'tır
Yaratmak kelimesini çeşitli manalarda kullanıyorlar. Rejimlerde ve ideolojilerdeki liderleri yaratan sananlar bu kelimenin hatalı sonuçlar doğurduğunu artık gördüler.
Sosyalistler, kapitalistler liderlerine yaratan demekten sakınmıyorlar. Yaratan, yaşatan, ALLAH'tır.
İslamiyet'ten uzaklaşanlar hem kendilerini hem de liderlerini putlaştırdı.
"Beşerin böyle dalaletleri var,
Putunu kendi yapar, kendi tapar
Zincirin altınsa da koparıp kır
Susmak ne demektir, yere haykır,
göğe haykır
Vicdan bile duymaz çıkmazsa bir ahı
Sessiz kölelerdir yaşatan bin bir ilahı"
ALLAH içimize inanmak kabiliyetini koymuş. Bu sebepten inanmak zorunludur. Her insan mutlaka bir şeylere inanır. ALLAH'a inanmayan, şeytana inanır. Temiz gönüllere gölge düşürmemek için insanların nelere nasıl inandıklarını yazmayayım.
Gözü yaratan ALLAH, okunacak kitabı göndermiş. Kulağı yaratan, dinlenmesi gereken evliyayı, asfiyayı, alimleri göndermiş. Beynimizi yaratan ALLAH, İslamiyet'i anlamamızı emretmiş. Müslüman, gerçeği araştıran filozof değildir. İslamiyet gerçeğin kendisidir. Müslüman'ın da vazifesi İslamiyet'i anlamak ve anlatmaktır. Mademki müspet ilimler (ispatlı ilimler) bugün yaygındır. Bu sebepten dini bilgileri de ispatlı isterler. İslam'ın her konusu ispat edilebilir.
Nefsimiz için inanırız, başkaları için ispat ederiz. Mademki dalalet fen ve felsefeden geliyor. İman hakikatleri de fen ve felsefe ile anlatılır. Nasıl ki her silahın en büyük düşmanı aynı silahsa; insanları saptıran bilgiler, insanların irşadında da işe yarar. Çünkü dinsiz ilim yoktur. İlimlerin, bilimlerin bütünü ALLAH'ın yarattıklarını anlatır. ALLAH'ın yarattıklarını anlatan bilimler dinsiz olamaz. Natürizm, materyalizm gibi bilimler ilmin yönünü saptırıyorsa, Müslümanlar da ilmin, bilimin doğru hedeflerini göstermelidir.
"Ahirzamanın harpleri harflerle olacaktır." Müslümanlar kapitalistlerin putlaştırdığı parayı esir alıp İslam'ın emrine sokacaktır. Müslümanlar materyalistlerin putlaştırdığı bilgiyi esir alıp İslam'ın emrine sokmalıdır. Okul ile camiyi, akıl ile imanı, Müslüman ile İslamiyet'i bütünleştirmek zorundayız. İnsan yaratıktır, yaratan olamaz.
HEKİMOĞLU İSMAİL
 

[TB] Benzer konular

Üst