Yabancıların Dilinden Hz. Muhammed (S.A.V)

  • Konbuyu başlatan Mercan
  • Başlangıç tarihi
M

Mercan

Guest
Yabancıların Dilinden Hz. Muhammed (S.A.V)

Müslüman olmamalarına rağmen Tolstoy, Bismark, Mahatma Gandhi gibi nice yabancı aydın, devlet adamı ve sanatçı, İslam dininin son Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini tasdik etmişlerdir.

Doğumunun 1438. yılına girdiğimiz bu günlerde onun yolundan giden milyonlarca Müslüman’ın Salâvat-ı Şerifler ve dualarla birlikte rahmetle andığı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ABD’den Japonya’ya uzanan coğrafyaya damgasını vurduğuna çeşitli vasıtalarla şahit oluyoruz.

Allah’ın kendisini bütün mahlûkata ve kâinata tanıttırmak için yarattığı üç büyük muallimden birisi olan Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında binlerce kitap yazıldı, konferanslar, seminerler düzenlendi ve araştırmalar yapıldı. Hz. Muhammed’i çeşitli vasıtalarla tanıma fırsatı bulan diğer dinlere mensup ya da ateist aydınlar, bilim adamları, yazarlar, sanatçılar ve devlet adamları vefatından sonra O’nun hakkında güzel sözler söyledi, O’nun getirdiği din olan İslam’ın güzelliklerini anlatan eserler yayınladı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde yaşama şerefine erişememiş olmanın üzüntüsünü “Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed” sözleriyle anlatan Alman Devleti’nin kurucusu Prens Otto Von Bismarck, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Çeşitli zamanlarda, insanlığı idare için Allah tarafından gönderildiği iddia olunan bütün semavî kitapları büyük bir dikkatle inceledimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir toplum, bir ev halkının saadetini bile temin edecek özellikten uzaktır. Lâkin Muhammedîlerin Kur’an’ı, istisna... Ben Kur’an’ı her yönüyle inceledim, her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedîlerin düşmanları, bu kitabı Muhammed’in yazdığını iddia ediyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en mütekâmil bir akıldan böyle bir harikanın çıkacağını iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza âlet olmak manasını ifade eder. Ben şunu iddia ediyorum ki; Muhammed mümtaz bir kuvvettir. Böyle ikinci bir vücudun tekrar dünyaya gelmesi ihtimalden uzaktır.


Seninle aynı devirde yaşayamadığım için üzgünüm ey Muhammed!

Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o İlahi’dir. Bu kitabın İlahi kaynaklı olduğunu inkâr etmek, müspet ilimlerin yanlış olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim.”Vefat etmeden önce Müslümanlığı seçtiği halk arasında dilden dile dolaşan Avusturya’nın önemli devlet adamlarından Bismarc, Hz. Muhammed hakkında başka bir yorum daha yaparak “Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed mümtaz bir kuvvettir. Yaratıcı’nın böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır" diyordu.

Kimse O’nu geçemez

Hindistan’ın bağımsızlığına kavuşmasında rol oynayan büyük lider Mahatma Gandhi, Peygamber Efendimiz’in davasında başarı kazanmasının ve dünyada birçok insan tarafından benimsenmesinin nedenlerini bir konuşmasında şöyle sıralamıştı:
“Ben şu kanaate vardım ki, İslâmiyet’in süratle yayılması, kılıç yüzünden olmamıştır. Aksine her şeyden evvel sadeliği, mantıkî olması ve Peygamberinin büyük tevazuu (alçak gönüllülüğü), sözünü daima tutması, yakınlarına ve Müslüman olan herkese karşı sonsuz bağlılığı yüzünden, İslâm dini birçok insan tarafından seve seve kabul edilmiştir.”

Almanya’nın en büyük aydınlarından biri olan ve buradaki en büyük üniversiteye ismini veren Goethe, sorulan bir soru üzerine; “Hz. Muhammed 'in muvaffakiyetinde olduğu gibi hakikat her tarafa nur saçabilmelidir; tek ve eşsiz Allah inancını aşılamakla o bütün dünyayı yenmiştir.” diyerek toplumunun tepkisini çekme pahasına da olsa gerçekleri açıklamaktan kaçınmamıştı.
Aynı filozof daha sonraki bir konuşmasında Batı Medeniyeti’nin, Hz. Muhammed önderliğindeki İslam dünyası karşısında geri kaldığını şu sözlerle açıklamak gereğini hissetmişti:
“Hiç kimse Hz. Muhammed’in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa milletleri medeni imkânlarımıza rağmen Hz. Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki bu yarışmada kimse onu geçemeyecektir.”

O (s.a.v.) doğru yolu gösterdi

Dünyada birçok insan tarafından paraya verdiği önemle tanınan Fransızların ünlü komutanı Napolyon bir kitabında Hıristiyanlığın bozulma sebebini anlatırken İslam dininin Peygamberi hakkında şunları söylüyordu:
“Arapların yanına sokulan Aryenler, hakikî İsa dinîni bozarak onlara “Allah, Allah’ın oğlu, Ruhu’l-kudüs” gibi, üçlü, kimsenin anlayamayacağı inançları yaymaya çalışıyor, şarkın sulh ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed (s.a.v.) onlara doğru yolu gösterdi. Araplara, yalnız bir tek Allah olduğunu, O’nun babasının da, oğlunun da bulunmadığını, böyle birkaç Allah’a tapmanın, puta tapmaktan kalan saçma bir âdet olduğunu anlattı.”

Yazdığı romanları dünya klasikleri arasında kendine yer edinen Rus Yazar Tolstoy, içinde bulunduğu zor koşullara rağmen doğru bildiğini söylemekten kaçınmamış ve hatta Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bazı hadislerini derleyerek bir kitap yazmıştı.

Tolstoy’un, Komünist Rusya’sında yazdığı fakat halka gösterilmesinde sakınca görülen kitabında Hz. Muhammed (s.a.v.) ve İslam dini hakkındaki güzel sözlerini şöyle sıralamıştır: “Muhammed her zaman Evangelizmin (Hıristiyanların) üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah’tan başka ilahı yoktur ve Muhammed O’nun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Hıristiyan ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah’ı ve O’nun peygamberini kabul ederdi.”
Rusya’nın bir diğer ünlü yazarı Dostoyevski, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah katına yükseldiği Miraç mucizesi hakkında; “Büyük İslâm Peygamberi, Yüce Yaratıcı’nın katına çıkıp onunla buluşmuştur. Ben miraca bütün kalbimle inanıyorum.” diyerek bir anlamda Peygamber Efendimiz’in varlığını kabul etmiş ve bunu tüm dünyaya haykırmıştı.

O’nunla kimse kıyaslanamaz

Dünyada çok meşhur olan İskoç asıllı yazar ve filozof Thomas Carlyle ‘’Kahramanlar’’ adlı kitabında Hz Muhammed’in (s.a.v.) nasıl bir şahsiyet olduğunu tüm dünyaya meydan okuyarak şu sözlerle ifade etmişti:

“Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini dahi, Hz. Muhammed ile mukayeseye kim cüret edebilir ki?”

Ünlü filozof ve yazar Jean-Paul Roux bir yazısında Peygamber Efendimiz’in şahsiyetini ve Kuran’ı Kerim’in nasıl bir kitap olduğunu bakın nasıl da güzel ifade ediyor: “Hz. Muhammed'in hakiki mucizesi, bir melek vasıtasıyla gökten indirilmiş bütün ayetlerden oluşmuş olan Kur'ân'dır. Tevrat ile İncil'den sonra vahyolunan son mukaddes kitap odur. Şiirden üstün, taklidi imkânsız ve tercümesi mümkün olmayan bu ulvî eserin olgunluk seviyesine ne bundan evvel çıkılabilmiştir ne de bundan sonra çıkılabilecektir. İslâm'ın yayılmasında Kur'ân okumanın bütün uzun nutuklardan daha büyük bir âmil olduğu birçok şehâdetlerle sabittir. Yola getirilmeleri imkânsız düşmanlar bile Kur'ân'ı dinler dinlemez birdenbire duraklıyorlar ve hemen imana gelip kelime-i şehâdet getiriyorlardı. Ayetlerdeki kelimelerde fevkalâde bir kuvvet ve kudret vardır!"


İzzet Taşkıran
 

[TB] Benzer konular

Üst