Yöneticinin Bilmesi Ve Uyması Gereken Bazı Protokol Kuralları

M
Yöneticilikte davranışlar daha başka bir önem arz etmektedir. Bu bakımdan yöneticinin protokol ve nezaket kurallarını bilmesi, uygulaması ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını yetiştirmesi gerekmektedir. Bu protokol kurallarından bazıları:1-Bilmediğiniz konuda konuşmayınız.


2-Karşı tarafın düşüncelerini kabul etmeseniz de dinleyiniz.


3-Muhatabınızın kültür seviyesine göre konuşunuz.


4-Hatalarınızı kabul ediniz, gerektiğinde özür dilemeyi biliniz.


5-Gerektiğinde teşekkür ediniz.


6-Uluorta her şeyi her yerde tenkit etmeyiniz. Hele ithama hiç yönelmeyiniz.


7-Konuşmalarınızı ölçülü yapınız, kısa ve öz konuşmayı tercih ediniz. Size saygınlık kazandıracaktır.


8-Ast üst ilişkilerinde konuşma ve davranışlarınızı iyi ayarlayınız; mesafeyi iyi koruyunuz, size sevgiyi azaltacak davranışlardan kaçınınız.
9-Söz borçtur, verdiğiniz sözü yerine getiriniz.Yapamayacağınız işi vaat etmeyiniz.


10-Astın yanında üstün veya üstün yanında eksikliklerini kinci davranışlarla ortaya koymayınız.


11-Dedikodu yapmaktan kesinlikle kaçınınız.


12-Hoşgörü sahibi olunuz. Duygusal olmayınız.


13-Yetki ve sorumluluklarınızı iyi biliniz.


14-Mutluluk ve sevgi ifade eden gülümsemeyi yüzünden eksik etmeyiniz.


15-Temiz, tertipli ve düzenli olunuz. Dağınıklıktan kaçınınız.


16-Başkalarının açık ve eksik yanlarını aramayınız.


17-Çevrenizde sıcak komşuluk ilişkileri kurunuz


18-Aile yaşamına özen gösteriniz.


19-Hangi durumda olursa olsun, başkalarına ait makam koltuklarına oturmayınız.


20-Resmi makam ve ziyaretlere giderken, kendinize çeki düzen veriniz


21-Milli ve dini bayramlarda, yeni yılda, doğum günlerinde, yeni atamalarda yakınlarınızı, arkadaşlarınızı kutlayınız; onların acı günlerinde taziyede bulununuz.


22- Özel ihtiyaçlarınızı ( gazete, dergi,sigara vb.) okul veya kurum personeli aracılığı ile temin yoluna gitmeyiniz.


23-Söylediklerinizi hareketlerinizle teyit ediniz


24-Yapmacık söz ve davranışlardan kaçınınız


25-Giyim kuşam ve konuşmalarınızla karşınızdakine itimat telkin ediniz.


26-Tarafsızlıktan ayrılmayınız


27-En küçük bir birim amirinin odasına girerken bile kapıyı çalmayı unutmayınız.


28-Yeniliklere açık olunuz, öğrendiklerinizle yetinmeyiniz.


29-İhtiyacı olana bilgi vermekten çekinmeyiniz.


30- Astlarınızın yanında arkadaşlarınızla tartışmayınız.


31- Karşınızdakine zorluğu gösterip korkutmayınız. Kolaylığı gõsterip rehber olunuz.


32- Yolda giderken, sizden kıdemli veya büyük olanın solundan yürüyünüz.


33- Soru sorulduğunda düşünmeden cevap vermeyiniz.


34- Her içe başlamadan önce, hazırlık yapmayı bir alışkanlık haline getiriniz.


35- Gerekli olan yerlerde, soru sorma ve açıklama yapma cesaretini gösteriniz.


36- Sizden önce aynı yerde görev yapan yöneticiyi, kusurları ile değil, meziyetleri ile anınız.


37- Çalıştığınız kuruma hizmeti geçmiş ve çeşitli nedenlerle ayrılmış kişileri unutmayınız.
 

[TB] Benzer konular

Üst