Voltaire tüm özlü sözleri

fussilet

Active Member
Yönetici
Voltaire : * Fikirlerinizden nefret ediyorum. Ama onları savunabilmeniz için hayatımı feda etmeye hazırım.09.04.2007
* Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.
* Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.
* Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır
* Her şeyden önce insan olunmalı; ondan sonra doktor.
* İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler...
* Gerçek ihtiyaçlar olmadan, gerçek hazlar olmaz.
* Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar! 30 Mayıs 2007
* Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.
* Işığın Güneş'ten geldiği gibi ahlakta Tanrı'dan gelir.
* İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.
* İnsan, istediği an özgür olur.
o Orijinali: L'homme est libre au moment qu'il veut l'être.
o Kaynak: Brutus (1730)
* İnsanlar eşittir; doğum değil
Erdemdir farkı yaratan (yapan)
<ins>o Orijinali: Les mortels sont égaux; ce n'est pas la naissance, C'est la seule vertu qui fait la différence. o Kaynak: Eriphile (1732)</ins>
* Cennet (var) olduğum yerdir.
<ins>o Orijinali: Le paradis terrestre est où je suis. o Kaynak: Le Mondain (1736)</ins>
* Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.
* İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.
o Orijinali: Le plus grand malheur des gents intelligentes est d’avoir à se débrouiller des malfaisances des imbéciles.Günün sözü 23 Aralık 2006
* ...Tüm duyarlı nesneler, aynı günde doğmuş benim gibi acı çeker, benim gibi ölürler. Kartal ödlek kurbanı üstüne çullanmış Titreyen organları kanlı gagasıyla parçalar.Savaşın toz dumanında yuvarlanan adam, Can çekişen arkadaşının kanıyla kanı karışmakta, Beklerken leş kargalarına yem olma sırasını. Evet, her kişide tüm dünya sızlanmakta. Hepsi ıstırap için doğmuş, birbirini yok etmekte. Peki, bu korkunç kaos ne için? Her birimizin acısı hepimize mutluluk mu dersin! Ne kutsanacak dünya, öyleyse!!!
* Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.
* En iyi, iyinin düşmanıdır.
* Bu dünyayı tıpkı dünyaya geldiğimizde onu bulduğumuz gibi aptal ve kötü bir biçimde terk edeceğiz.
* Kutsal Roma İmparatorluğu adıyla kendisini anan ve hala anmaya devam eden bir araya toplanmış yığın, ne kutsaldır, ne Romalıdır ne de imparatorluktur.
<ins>o Orijinali: "Ce corps qui s'appelait et qui s'appelle encore le saint empire romain n'était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire. o This agglomeration which was called and which still calls itself the Holy Roman Empire was neither holy, nor Roman, nor an empire. o Essai sur l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des nations, Chapter 70 (1756)</ins>
 

[TB] Benzer konular

Üst