Veren Açısından Zekatın Önemi

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Veren Açısından Zekatın Önemi Nedir?

* Zekat ferdi, maddeperestlikten korur İnsandaki ihtiras zincirini kırar Kalbin katılaşmasını ve nefsin azgınlaşmasını önler
* Zekat halka şefkatin anahtarıdır
* Zekat malı ebedileştirir Allah rızası yolunda amme menfaatine harcanan mal, zayi olmaz, ebedileşir
* Zekat ruh ve beden arasında bir denge sağlar
* Zekat Allah'a yüksek bir şükrün ifadesidir Sadece lisanla yapılan şükürle malın şükrü eda
edilmiş olmaz Malın şükrü ancak zekat ve sadakalar yoluyla ifa edilir
* Zekat malı temizler Zekat, ferdi cimrilikten ve elindeki malını düşmanlık, kıskançlık, hırsızlık
ve zehirli bakışlardan koruyarak temizler İnsana böylece büyük bir mal ve can güvenliği sağlar
* Zekat mal sahibini malın esaretinden kurtarır, hürriyete kavuşturur Hadis-i şerif'te:
"Altın ile gümüş (paraya) tapanlarla kadifeye (lükse) tapanlar helak olmuştur" denilmektedir
* Zekat zenginin şahsiyetini geliştirir, onu hayra yöneltir Toplumda değer ve itibarını artırır
* Zekat malı çoğaltır Malın büyümesine ve bereketlenmesine sebebtir Allah'ın bu konuda va'di
vardır
Zekatın verilmemesi ise, malın zayiine ve noksanlaştırılmasına sebebdir
* Zekat ferdi yatırıma teşvik eder
* Zekat kalbdeki dünya sevgisine karşı bir ilaçtır
* Zekat müslümanı mal fitnesinden korur Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

Sizin mallarınız ve evladlarınız fitne ve imtihandan başka bir şey değildir Allah katındaki mükafat ise, büyüktür" (et-Tegabün, 15)

Hadis-i şerif'te ise şöyle buyurulur:

"Her ümmetin bir fitnesi vardır Benim ümmetimin fitnesi de maldır"
* Zekat müslümanı, mali yönden disipline sokar
* Zekat ferde mali gücün önemini de hatırlatır

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst