Umut yol almış, sabır aşk için sevdayı sanatmış!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
Nefes nefese, halin makberi dileyen busesiyle, ömür nihayet için seferdeyse…
Dilenmek, umdun kollarında ruhumun hicranını serdetmek, kanaati kalbimde hissetmek
Nedenlerin, nasip payesinin, uhdeyi elemin, boyun büktüren vaktin, sürur için bir gayretin
Nefsimden sudur eden mahcubiyetin, akıl hikmetinin, iradeyi aczi yetimdeki edebi halin


Neden sana vecdimle, ruhumun kavliyle, kalbimin mukaşşefetiyle gelemiyorum
Gönlüme söz geçiremiyorum, akan yaşları dindiremiyorum, eşiklerde sabırla bekliyorum
Ne dilesem, hali fakirliğimi sahibime hasretsem, muhtaçlığımı aşkın lehçesiyle beyan etsem
Ölmesem, dirilmek için kalbi lekelerimden vazgeçsem, nefsi arifin eline teslim edip göçsem


Dileniyorum… Cami köşelerinde, gönül lahzasını şehreden nefesin aziz çehresinde, edebinde
Ah etsem, aczi yetimle boyun büksem kimseye yük olmadan umudunu kırmadan nefeslensem
Verilen müddeti, hesabın ruhumdaki vecdini, ruhun hüzün demini sinemde derlesem gitsem
Aşk bir nurmuş, hakikatin rahlesinde kurtuluşmuş ve nefsi maksuda hasrettiren ne umutmuş


Elemiyorum… Esaretin zilletinden, görünmeyen zafiyetten, zan perdesinde ki bir illetten
El dediler, bahşedilen ne varsa tevdi ettiler, mühleti ibretle kalbe naklettiler, haydi dediler
Ne kadar güzellik varsa, edebin letafeti gönlüm için en sadık bir ağıtsa diye öğüt verdiler
Kırmadan ve dökmeden, yüzümü kızartacak, ruhumu yıldıracak bir sözden de vazgeçtiler


Bülbül ayan olan lahzasında ne söyler, gönül hasretin didarında aşka sevdalı bir rehber
Gelen elbette ki bir gün serdettiği ne varsa, mizan vicdanında aşikar olan sadıksa göçer
Nefesin takati an be an biter, gözler hamiyet için sessizce bekler, dil sükut için vakti bekler
Kitap ayan olan yegane bir rehber, lakin manasına vasıl olmak azim ister ve sabır diler


Her kim ne ekerse ondan hasıl olan mahsulün biçer, ne kadar yeter, bilmem neyi bekler
Mizan mukadder olan, aşkın harıyla arlaşan, sevda muştusuyla durulan vaktini diler
Ruh gezgindir, ten fanidir, nefsin ise halin için iradeyi vuslat için nizama muhtaç erdir
Musalla taşı, refakatçilerin yakarışı, imamın niyaz için çağrısı söyle ne kadar tesellidir


İçim geçiyor, bilmem ki niye bu düşünceler, bin bir çehreli sualler haşyeti teslim ediyor
Boynum bükülüyor, dilim sessizliğine çekiliyor, ne kadar kalmış hesap varsa ah çektiriyor
Ümit bitmiyor, eller semaya açık bir şekilde bekliyor, razı olduğun kullarından eyle diyor
Gözlerim döküyor, yüreğim titriyor, aşk ruhum için esin bahşediyor, umutlarım yeşeriyorMustafa CİLASUN
 

[TB] Benzer konular

Üst