Ulusal Piyasa Gğzetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi oluşturuldu

fussilet

Üye
Yönetici
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi oluşturuldu

Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi oluşturuldu. Sistem sayesinde piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları ile Ekonomi Bakanlığının yaptığı ithalat denetimlerine ait veriler, tek havuzda toplanacak.Ekonomi Bakanlığının, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimleri arasında bilgi akışını sağlamak ve yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kayıt altına alınması gereken bilgilerin; içeriği, kayıt işlemleri ve bildiriminin usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlandı.Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistemle piyasa gözetimi ve denetiminden elde edilen güvensiz ve uygunsuz ürünlerle ilgili bilgiler, elektronik ortamda daha sistematik bir şekilde ithalat denetimlerinde kullanılacak. Sistem aynı zamanda farklı kuruluşların bünyesinde kurulmuş veri tabanlarındaki ürünlere ilişkin denetim sonuçlarının, ihtiyaç duyulması halinde diğer kuruluşların kullanımına açılmasını da mümkün kılacak.Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi'nde yalnızca güvensiz veya uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlere ait bilgiler değil, bu ürünlerin denetimlerine ilişkin tutanaklar, ürünlerin test raporları ve ilgili olabilecek diğer belgeler de kayıt altına alınacak.Bu sayede, piyasa gözetimi denetimi kuruluşları ile Ekonomi Bakanlığının yaptığı ithalat denetimlerine ait veriler tek havuzda toplanacak. Bilgilerin toplanacağı havuz yetkili kuruluşların erişimine açık olacak.Piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları, bilgi sistemine 3'er aylık ve yıllık kaydedilecek. Bununla birlikte güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, bu 3'er aylık süreçlerin tamamlanması beklenmeden, alınacak önlemin kesinleşmesini takip eden 7 iş günü içerisinde sisteme girilecek.Bu arada, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

AA

Source: Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi oluşturuldu
 

[TB] Benzer konular

Üst