Ulu Cami, Bursa belgeliöine kazandırıldı

fussilet

Üye
Yönetici
Ulu Cami, Bursa belgeliğine kazandırıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kütüğü, Kızık Köyleri, Çarşıa€™nın Öyküsü ve Ziraat Mektebi, Bursaa€™nın Hazireleri, Anıtsal Eserler, Osmanlıa€™dan Günümüze Spor Tarihi, a€˜Osmanlı Başkenti Bursaa€™ ve 'Bursaa€™da Yapıların Oluşumu' gibi somut olmayan kültürel mirası en iyi şekilde yansıtan kitaplara dev bir eser daha kazandırdı.
Bursaa€™nın en önemli anıtsal eserlerinden biri olan ve kente gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Ulu Cami, bütün yönleriyle kitaplaştırıldı. Tarihçilerden, sanatçılara ve yabancı yazarlara kadar geniş bir çalışma perspektifinde ele alınan ve bugüne kadar Ulu Cami hakkında hazırlanan en kapsamlı eser olan kitap, Sümbüllü Bahçe Konağıa€™nda düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaa€™nın kalbinde yer alan Ulu Camia€™nin kent tarihi açısından büyük önem taşıdığını ve sur içindeki yaşamın sur dışına çıkmasına paralel olarak kentin merkezine inşa edilen önemli bir ziynet olduğunu vurguladı. Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılan Ulu Camia€™de, Emir Sultan ve Somuncu Baba gibi manevi değerlerin de izlerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Altepe, a€œUlu Cami, sadece bir ibadethane değil. Aynı zamanda bir okul ve sanat merkezi. Hat sanatının en güzel işlendiği, şairlere, yazarlara yüzyıllardır ilham kaynağı olan bir merkez. Bugün Bursa belgeliğine kazandırdığımız bu eser de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı eser durumunda. Gerek Ulu Cami gerekse kent tarihi açısından yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Bu eserin kazandırılmasına katkı sağlayan akademisyenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.a€ diye konuştu.
a€˜Bursa Ulu Camia€™ kitabının editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Bilal Kemikli ise eserin, iki yabancı yazarın da yer aldığı geniş bir kadro ile hazırlandığını vurguladı. Ulu Camia€™nin yapılmasında Osmanlıa€™nın iki temel misyonu bulunduğunu kaydeden Kemikli, şunları söyledi: a€œUlu Cami, Osmanlıa€™nın vizyonunu ortaya koyan bir proje. Rumeli ve Bizansa€™a dönük hedefleri ortaya koyan bir eser. Bir diğer misyonu ise Ulu Cami ile Bursa artık resmen bir Osmanlı şehri olmuştur. Çünkü Osmanlı şehirlerinin merkezinde büyük bir cami vardır. Aynı zamanda Süleyman Çelebi, Mevlidi burada yazmıştır. Burası bir okuldur, hocaların dersler okuttuğunu tespit ettik. Önemli bir kütüphanedir, hat sanatları ile de önemli bir sanat merkezidir. İslam dini açısından 5 önemli mabetten biridir. Geçmişte Rumelia€™den hacca gidenler önce Bursaa€™ya gelip Ulu Camia€™de namaz kılar, sonra hacca gidermiş. Yani burası bu kadar önemli bir mabet. Bu kadar önemli bir mabedi tüm yönleriyle kitaplaştırmamıza katkı veren ve kültür belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepea€™ye teşekkür ediyorum.a€
Yazıları, makaleleri ve menkıbeleriyle kitaba katkı sağlayan Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Hüseyin Algün, Şair Metin Önal Mengüşoğlu ve Prof. Dr. Heat Lowriy de böyle bir eseri Bursaa€™ya kazandıran Başkan Altepea€™ye teşekkür etti.
ULU CAMİ
Ulu Cami, Osmanlı Devletia€™nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezıd tarafından, mimar Ali NeccarA´a, 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Rivayete göre Sultan, Niğbolu Zaferi öncesinde savaşı kazanmak için Allaha€™a yalvarmış ve 20 cami yaptırmayı adamıştı. Zaferden sonra damadı Emir Sultana€™ın önerisi ile 20 cami yerine 20 kubbeli tek bir cami yaptırmaya karar vermişti. Cami, zaferden elde edilen ganimet ile yapılacaktı. Ancak 1402a€™deki Ankara Savaşıa€™nda sultanın esir düşmesinden sonra Timur, camiyi ahır olarak kullanmış, 1403 yılında Moğol Şeyhi Emir Bedrüddin yaktırmış, 1413a€™de Karamanoğlu Mehmet Beya€™in kuşatması sırasında cami tekrar yanmıştı. Onarımı, Bayezıda€™ın oğlu 1. Mehmet gerçekleştirdi ve cami 1421 yılında ibadete açıldı. 1 Mart 1855 tarihlerindeki büyük depremde 17 kubbesi çöken cami, onarım görerek 1862 yılında tekrar ibadete açılmış; 1889 yangınında da hasar görmüştür.
Caminin iki minaresi vardır. Kuzeybatı köşede yer alan cami ile birlikte Yıldırım Bayezıd döneminde inşa edilmiş; kuzeydoğudaki muhtemelen Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır. 2215 metrekare alan kaplayan Ulu Cami, her biri dörder kubbeli 5 bölümden oluşur. Hemen hemen eşit büyüklükteki 20 kubbesinin ortasındaki kubbe açık olarak yapılmıştır. Telle örtülü bu orta kubbeden giren yağmur damlaları havuzda toplanır, ışık ise camiyi aydınlatırdı. Günümüzde kubbe camekanla kaplı olduğunda yağmur suyu toplama işlevini görmezken, aydınlatma görevi devam etmektedir.
Bu haber 1 defa okundu.Avea aboneleri ABONE yazıp 9462a€™e göndererek ilanları cep telefonlarına alabilirler. İptal için a€œİPTALa€ yazıp 9462a€™ye göndererek de servisten ayrılabilirsiniz.Servis haftalık 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Fiyatlara % 18 KDV ve % 25 ÖİV dahildir. Paket üyeliği aylıktır.Günde 2 bilgilendirme SMS'i gelmektedir

Source: Ulu Cami, Bursa belgeliğine kazandırıldı
 

[TB] Benzer konular

Üst