Tarikat da hakikat da Şeriatı eksiksiz yaşamak içindir

  • Konbuyu başlatan kalpteniman
  • Başlangıç tarihi
K

kalpteniman

Guest
Tarikat da Hakikat da Şeriat İçindir

Şeriat üç kısmdır: İlm ve amel ve ihlas [yani islamiyetin emir ve yasak ettiği şeyleri öğrenmek ve öğrendiklerini yapmak ve herşeyi yalnız, Allahü teala için yapmaktır].
Bu üçüne kavuşmayan kimse, şeriate kavuşmuş olmaz. Bir kimse, şeriate kavuşunca, Allahü teala, ondan razı olur. Allahü tealanın razı olması, sevmesi de, bütün dünya ve ahıret saadetlerinin en üstünü ve kıymetlisi olduğunu, İmran suresi onbeşinci ve sure-i Tevbenin yetmişüçüncü ayetleri bildirmektedir.
O halde, şeriat, dünya ve ahıretteki bütün saadetleri ele geçirten bir sermayedir. Şeriatin dışında aranılacak, imrenilecek hiçbir iyilik yoktur. Tasavvuf büyüklerinin kazandıkları, tarikat ve hakikat, şeriatin yardımcıları, hizmetcileri olup, şeriatin üçüncü kısmı olan ihlası elde etmeye yarar.

Tarikata ve hakikata baş vurmak, şeriati tamamlamak içindir. Yoksa, şeriatten başka birşeyler ele geçirmek için değildir.

Tasavvuf yolcularının, o yolculukta gördükleri, tattıkları, ahval, mevacid, ulum ve marifetler, imrenilecek, istenilecek şey değildir. Hepsi, evham ve hayalat gibi, geçici şeylerdir. O yolcuları terbiye için, ilerletmek için, vasıtadan başka birşey değildir.

Bunların hepsini geçip arkada bırakıp, (Rıza makamı)na varmak lazımdır. Süluk ve cezbe yolculuğundaki makamların, konakların nihayeti, rıza makamıdır. Çünkü, tarikat ve hakikat yolculuğundan maksat, ihlas elde etmektir. İhlas da, rıza makamında hasıl olmaktadır.
Tasavvuf yolcularının onbinlerde birini, ancak, üç türlü tecellilerden marifete dayanan müşahedelerden kurtarıp, ihlasa ve makam-ı rızaya ulaştırmakla şereflendirirler. Hakikati göremiyen zevallılar, ahval ve mevacidi, birşey sanır. Müşahedeleri, tecellileri arzu eder. Böylece, yolda kalıp, vehm ve hayalden kurtulamaz ve şeriatin kemaline kavuşamazlar. [Şura suresinin onüçüncü] ayetinde mealen, (Allahü teala kullarından dilediğini, kendisine seçer. Başkasından yüz çevirip, yalnız onu istiyenlere, kendine kavuşturan yolu gösterir) buyuruldu. [Yani Allahü teala, dilediklerine doğru yolu ihsan eder. İstiyenleri de, adaleti ile, arzularına kavuşturur. Adaleti herkese şamildir.]
İhlas makamına ve rıza mertebesine kavuşmak için, bu ahval ve mevacidden geçmek ve bu ilim ve marifetleri edinmek lazımdır. Bunlar, gayeye götüren yoldur. Maksadın başlangıcıdır. Böyle olduğu, bu fakire, bu yolculukta, tam on sene sonra bildirildi. Şeriat güzeli, ancak bundan sonra, sevgili Peygamberinin sadakası olarak, cemalini gösterdi. Daha önce de, ahval ve mevacide tutulup kalmamıştım. Şeriatin hakikatına kavuşmaktan başka, istediğim yoktu. Fakat ancak, on sene sonra, hakikat güneşi doğdu. Bu ihsanından dolayı, Allahü tealaya pek çok hamd ederim. [Allahü tealanın emirlerine ve yasaklarına (Şeriat) denir.]
Allahü tealanın mağfiretine kavuşan, meyan şeyh Cemalin ölümü, bütün müslümanların üzülmesine sebep oldu.
Bu Fatiha okumanızı diler, selam ederim.

Rabbani
_______
 

[TB] Benzer konular

Üst