tarihi olayların dil ve edebiyat üzerindeki etkileri

fussilet

Üye
Yönetici
Bir toplumun dili, o toplumun yaşantı biçimiyle ilgili olarak oluşur, gelişir; değişir. Dil, toplum neyi, nasıl yazıyor; neyi, nasıl konuşuyor,

nasıl düşünüyorsa, onlara bağlı biçimlenir.

Evlerimiz de aynı böyle değil mi? Bizim

günlük hayatımıza, törelerimize, inançlarımıza, ihtiyaçlarımıza göre gelişmiş ve biçimlenmiştir. Başka türlü olabilir miydi?

Bu nedenle, dilimizde bugün hepimizi

rahatsız eden o acımasız yozlaşmayı konuşur ve tartışırken, aslında bütün toplumsal hayatımızı irdelediğimizi bilmeliyiz.

Bazıları, "hızlı değişim” denilen

bir olayı, her birey kendi toplumuna özgü bir biçimde, bütün dünyasının yaşadığına işaret ederek, "Eh, olacak o kadar” gibilerinde, bu yozlaşma olayını görmezden geliyorlar ya da

görmemeye çalışıyorlar. Böylece işin kolayına kaçıyorlar. Doğrudur. Dünya, bugüne kadar olmamış bir hızla değişiyor.

İnsanın düşünceleri birazda tarihine bağlı biçimlenir. Bu yüzden tarihinde olan şeyler dilin değişmesine, gelişmesine yarar sağlar. dil insanın kimliğidir tarihte insanun geçmişini anlatan bir bilim olduğu için dili etkiler.

tarih edebiyat üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. edebiyat duygu ve düşünce dilinin yazıya aktarılmış halidir. dil tarihten etkilendiğinden edebiyatta dolaylı olarak tarihten etkilenir.
 

[TB] Benzer konular

Üst