Türkiye Arazilerine Öşür

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Türkiye Arazilerine Öşür Düşer mi?

Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konu ile ilgili 18121981 tarihli açıklaması şöyledir: "İslam Hukukuna göre, müslüman bir ülkenin sınırları içinde bulunan ekilip biçilen topraklar:
a Memleket arazisi (arazi-i emiriyye),
b Mülk arazi (Öşür ve haraç arazileri),
c Vakıf arazi (arazi-i mevkufe) gibi kısımlara ayrılır Bunlardan memleket arazisinin mülkiyeti devlete ait olup tasarrufu (ekilip biçilmesi); senelik belli bir ücret veya elde edilen mahsulün sekizde bir, onda bir gibi bir kısmı karşılığında talib olan ve devletçe uygun görülen ferdlere verilmiştir Ekip biçmek üzere kendilerine bu arazilerin verildiği kimseler bu topraklarda kiracı; ödedikleri vergi ve hisseler de kira bedeli sayılmıştır Hanefi mezhebine göre, bir arazide kira ile öşür birleşemeyeceğinden bu durumdaki arazilerin mahsullerinden ayrıca öşür gerekmiyeceği beyan edilmiştir Osmanlı İmparatorluğu zamanında İnparatorluk sınırları içinde kalan arazi, genellikle memleket arazisi (arazi-i emiriyye) kabul edildiğinden elde edilen mahsulden devlete verilen onda bir, sekizde bir gibi hisseler, bu toprakların kira bedeli sayılmıştır Fakat devletçe, daha sonra özel kanunla bu araziler ekip biçenlere mülk olarak verildiğinden, halen bu topraklar mülk arazi hükmünde bulunmaktadır Bu itibarla elde edilen mahsulün zekatının verilmesi gerekir Toprak mahsullerinin zekatına, bilindiği üzere "öşür" denilmektedir"

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst