Susmak anlam içinde buluşmaktır!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
Korkma, anlamaktan uzaklaşma
Merakın ummanlığında ve tasnifin birliğinde yorulma
Bir an bile insan olduğunu unutma ve vehimlerle nefesini kurutma


Neden vahdet vecdin sukutudur
Kul kim için soluk alan eşrefi mahluktur ve şecaat tır
Kim ruhun unun derinliğinde anlamlaşan farktır ve kalbi yakındır


Gün yazılan defterin şahididir
İraden zafiyetlerinle tercihinde tenasüp olan zahittir
Sırat kim için muteberdir, azık aşk ikliminde ne manasız zanaattır


Yalnızlık sana ait olmamalıdır
İnsan muhabbet için halk edilen feragatli neseptir
Tarih senin içindir, düşünmek mefkure için bir şevktir ve gerekçedir


Kaçma, yüzleşmekten sakınma
Kim olduğunu muhakkak ki anla ve nahoş olma
Sevgisini hasredeni yakinen tanı, inayetten kaçınmayan bir alnı şanlı


Heveslerin kölesi olma, anla
Mesnetsiz umutlarda barınma ve öfkeye sarılma
Ölümü an be an tanı ve ayıpların kirliliğinde yıkanma ve canı kınama


Kendini ne kadar seversen sev
Lakin biraz düşün ve bahşedilen sevgini kula ver
Ben biliyorum deme ve öncelikle bir dinle ve tefekkürle insanı öncele


Garibin dostu Cenabı Haktır
Kul ona layık olmaya gayret eden sanatın harcıdır
Rıza tevazuu ile anlamlaşan membaadır ve rahmetin icabında vardır


Yaptığın iyiliği sakın yüceltme
Mesnetsizlik içinde kabini körelterek asla öğünme
Ruhun inhisarında serinle, aidiyetiniz meşalesinde niyazınla serinle


Ayet sadece Kuranda değildir
İnayet kime nasip olacaktır niyetle azimet içindir
Kalp sahibiyle dertsiz olan fevktir ve ziyadesiyle aşk için sevki sebeptir


Ne olur öncelikle bir düşün
Her ne yapacaksan gerekçeleriyle vicdandadır işin
Muvazene sadece aklın değil ve niteliğin iradenle anlamlaşan bir bütünMustafa CİLASUN
 

[TB] Benzer konular

Üst