SPK Turkcell'e iki yeni yğnetici atadı

fussilet

Üye
Yönetici
SPK Turkcell'e iki yeni yönetici atadı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Bostan ile Bekir Pakdemirli'yi atadı.
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye ilişkin olarak, 11 Mart 2013 tarihinde atanmış olan 3 bağımsız yönetim kurulu üyesine ilaveten, Kurulun karar tarihi itibariyle görev süreleri dolmuş ve yerlerine genel kurulca yenileri seçilememiş olan yönetim kurulu üyeliklerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca Mehmet Bostan ile Bekir Pakdemirli'nin, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere Turkcell yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verdi.
Şirket yönetim kurulunda boş kalan 2 üyelik için, Sonera Holding BV, Çukurova Holding AŞ ve Alfa Telekom Turkey Limited'in her birisinden, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan 2'şer kişinin isim, özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarının Kurul karar tarihini takip eden 15 gün içerisinde Kurul'a iletilmesinin talep edilmesine karar veren Kurul, ayrıca şirketin esas sözleşmesini Kurulun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" hükümlerine uygun olarak değiştirmesini teminen Şirketin uyarılacağını bildirdi.
Kurul kararı ile daha önce atanmış 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi dışında kalan 4 yönetim kurulu üyesinin görev süreleri, seçildikleri 29 Nisan 2010 tarihli genel kurul toplantısında belirlenen 3 yıllık görev süresini tamamlamaları sebebiyle dolmuştu. SPK, genel kurulları yapılamayan Şirkete, genel kurulunu 30 gün içerisinde yapması için son olarak 24 Mayıs 2013 tarihinde süre vermiş ve bu tarihten sonra genel kurulun toplanması için yapılan girişimler de sonuçsuz kalarak Şirket yönetim kurulu üyeleri seçilememişti.
SPK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurulumuzca yapılan resen atamalar sonucunda boş kalan 2 üyelik için atama yapmak üzere, Şirket'in ana ortakları konumunda bulunan Sonera Holding BV, Çukurova Holding A.Ş. ve Alfa Telekom Turkey Limited'in her birisinden 2 kişi olmak üzere Kurulumuzun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan toplam 6 kişinin isim, özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarının, karar tarihini takip eden 15 gün içerisinde Kurulumuza iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu bilgilerin Kurulumuza ulaşmasını takiben boş kalan 2 üyelik için de Kurulumuzca atama yapılacaktır."
SPK'nın atadığı isimlerden Mehmet Bostan, hali hazırda Vakıf Emeklilik Genel Müdürü ve Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Diğer atanan üye Bekir Pakdemirli ise halen Adres Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şirketi baş denetçisi, ve Mc. Cain Continental Europe iş geliştirme müdürü olarak görev yapıyor.
AA

Source: SPK Turkcell'e iki yeni yönetici atadı
 

[TB] Benzer konular

Üst