Somuncu Baba’dan Ders Alabilmek…

  • Konbuyu başlatan gurselc
  • Başlangıç tarihi
G

gurselc

Guest
Somuncu Baba’dan Ders Alabilmek…

Somuncu Baba aslen Kayseri doğumlu olup Hamid-i Veli’dir. Büyük alim Hacı Bayram’ın hocası olması hasebiyle de derinliği ortadadır. Hayatına prensip eylediği dini kriteri solmadan pörsümeden berdevam eylemiş ve bu gökkubenin altında hoş sadasını o ölçüde sergilemiştir.

Kendisinin de diğer Hak Dostları’nın hayat-ı seniyyelerinde olduğu gibi adının etrafa çıkması, halk tarafından istikbal görmesi ve alayiş-nümayişe takılması neticesinde “şöhret, afettir” hadisi mucibince ikamet eylediği mevkiden ayrılıp hacca gitmeyi ve halvet hayatı yaşamayı arzulamıştır. Kabına sığmayan bu derin insan hac farizasını ifa eylemiş ve dönüşte avdet edeceği yer Bursa olmuştur. Bursa’da Ulu Camii’ni inşaatı esnasında çalışan işçilere nuraniyet kesbedici aromasıyla kızarmış somun ekmekler çıkarmış, halkın bereketli duasına mazhar olmuştur. Yıldızken ateş böceği olarak gözükmüş ve bu terennümü kendisine gaye edinmiştir. Nihayet, camii inşaatı hitama ermiş ve Emir Sultan’ın da hazır bulunduğu, kılınacak ilk Cuma namazının hutbe okuma talihliliğine de mazhar olmuştur. Hutbede Fatiha suresinin yedi türlü tefsirini yaparak zahiri ilme nasıl da vakıf olduğunu ispatlamış, arzu bekleyen gönüllere marziyat damıtmıştır. Kendi içinde alabildiğine çaplı bu büyük veli, halk tarafından halaka olmak istenmiş; Allah’ın yine bir inayeti olarak camii çıkışı, aynı anda iki kapıdan da çıkma kerametini göstermiştir. Nur-u vahdet içinde sırr-ı ehadiyet tecellisi bu olsa gerektir.

Somuncu Baba (Hamid-i Veli) hazretlerini anlamak; tevazuyu hecelemek, içe karşı dışın hakkını vermek ve “insanlar arasında insanlardan bir insan ol” mülahazasına eğilmek demektir. Demek istediğimiz tecessüs keyfiyetinde sıradanlık ve ülfet arzeden davranışlar yoktur, rıza-i bari soluklu olma yolundaki atılan her adımda O’nun nurunun vesayeti vardır. Halk buna muvaffak olamazsa da, Allah’ın rahmeti ve inayeti bu duruma istikbal edecektir.

Ham ruhların hamur halinde kıvama erdirilmesi ve pişirilmeyi arzulaması; hayatına imbiklediği bu kurtarıcı prensiplere doyasıya yapışma azmi ve cehdi, ona bir tecelli kazandıracaktır. Kızarmadan önce kızartılmayı anlama, ölmeden önce ölme, hesaba çekilmeden önce kendi muhasebe ufkunu ayarlayabilme ve bu yolun sadık bendesi olarak ölesiye ukba süvarisi görünebilme… Sığ gibi olsak da sınırsız rahmetteki bir katre bizi okyanuslarla kaynaştırmaya müsait bir konumdadır. Katrenin okyanusla kucaklaşması ne büyük bir talihliktir, bu talihlilik muvacehesinde asumandan yağmur bekleme ve dileyebilme ne şuurlu bir tevekkül atılımıdır.

Somuncu Baba hazretlerinden çıkarılacak dersler büyüktür. Onları büyük yapan, isimlerinin baş harflerinin büyük yazılması değil; yaşayageldikleri ömür aşirelerinde bile günaha meyyal bir açık kapı bırakmama hassasiyetidir. O eller öyle bir metafta dolanmış ve seyr-i süluk eylemiştir ki (hadis-i şerifin de ifade ettiği gibi) yed-i ulya olmuştur. Yed-i beyzayı örnek alan eller yed-i ulya olmaya namzettir.. ve bu ellerin yoğurduğu hamurlar da ruhlara inşirah salacaktır. Pişirilen hayat başaklarında hep rahmet damlacıkları damlayacak, bu kutsi fırın hiç sönmeyecektir.

Gürsel ÇOPUR
 
[TB] Benzer konular Forum Tarih
M İslâm büyükleri/Alimleri 0 639
K Biyografi (Başarılı İnsanlar) 0 1K

[TB] Benzer konular

Üst