Siyasete Din Karıştırılmalı mı?

Din ve siyaset

  • Din ve siyaset

    Kullanılan: 1 100.0%
  • Din vesiyaset

    Kullanılan: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    1
DİN VE SİYASET

İnsanlık olduğu sürece insanla birlikte hep din ve siyasette olmuştur. İnsanların belli kurallarla idare edilmeye ihtiyaçları vardır, kendi başlarına başıboş istedikleri gibi yaşayamazlar.
Burada önemli olanda bu kurallar ve idarecilerdir.
Zaman zaman bazı Müslümanlardan; “Siyasete dini karıştırmayın” “Siyasete dini alet etmeyin” “Siyaset başka din başka” şeklinde sözler duyarız. Bu sözler cahilce söylenen sözlerdir ve beni son derece rahatsız etmektedir.

Hz.Peygamber (sav) peygamberliğiyle birlikte aynı zamanda bir devlet başkanıydı. Siyasetinde içindeydi devleti hangi kanunlarla ve nasıl yönettiğide hepimizin malumudur. Hz. Ömer (ra) ve diğer halifelerde devlet başkanı idiler devleti nasıl adaletle idare ettikleri hala dillerdedir. Osmanlı padişahları da öyledir.
Din ile siyaset hiçbir zaman ayrılmaz ikiside iç içedir. Allah (cc) insanlar için bazı kanunlar koymuş ve bu kanunlara göre yaşarsanız güzel ve huzurlu yaşarsınız demiş. Siz bu kanunları tanımayıp ben kendi kanunumu kendim yaparım ve ona göre yaşarım derseniz, hiçbir zaman huzuru bulamazsınız.

“İnsan sanır mı başıboş bırakılacağını?” Kıyamet suresi 36

“Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun Allah'a ve peygamberine karşı kanunlar koymaya kalkışan kimselerle sevişir bulamazsın; babaları veya oğulları, kardeşleri veya akrabaları olsalar bile.” Mücadele suresi 22

Bu kanun yada anayasa kitabının adı Kur’an-ı Kerim’dir. Allah’ın (cc) bu kanunlarına ise şeriat denir.
Allah (cc) Kuran’da bir çok ayette koymuş olduğu bu sınırlardan bu kurallardan bahseder.

“Allah'a ve peygamberine hudud yarışına (onların koyduğu sınırlardan başka sınırlar koymaya) kalkanlar, en alçaklar arasındadırlar.” Mücadele suresi 20

“Biliniz ki bu Kur'an, insanları en doğru yola hidayet eder ve iyi iyi işler yapan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.” İsra suresi 9

Belki insanlar her ihtiyaç duydukları şeyi kurandan bulamayabilirler, yada anlamayabilirler.

“O sahifelerde en doğru hükümler vardır.” Beyyine suresi 3

“…Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan kitapta bulunmasın.” Enam Suresi 59

O zamanda Peygamberimizin sünnetlerine ve hadislerine müracat etmemiz gerekir çünkü hadisler Kuran’ın açıklamasıdır.
Hadis düşmanları bunu kabul etmesede bu böyledir. Aksi taktirde Allah (cc) aşağıdaki ayetleri indirmezdi.


“Sana da bu Kur'an'ı indirdik, insanlara kendilerine indirileni anlatasın diye. Belki düşünürler.” Nahl suresi 44

“Biz onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.” Duhan suresi 58

“… Bir de peygamber size her ne emir verirse onu tutun, yasakladığından da sakının ve Allah'tan korkun; çünkü Allah, cezalandırması çetin olandır.” Haşr Suresi 7

“Arkadaşınız (Muhammed) şaşırmadı, azıtmadı da!
(O) Hevadan (arzusuna göre) söylemiyor.” Necm suresi 2,3
“Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur, kim de yan çizerse, kendilerine seni gözcü de göndermedik.”
Nisa suresi 80
 

[TB] Benzer konular

Üst