Sevgililer Gününü Kutlamak HARAMDIR!

Sevgililer gününü kutlamak HARAMDIR

Sevgililer gününü kutlamak da, bu gün için çalışmak da haramdır

Kapitalist sistemin çılgınca tüketmek için kullandığı günlerden biri olan “Sevgililer Günü”nü kutlamanın haram olduğuna dair İslam alimleri tarafından fetvalar yayınlanmaya devam ediyor. Amerikan halkına yönelik tebliğ çalışmaları ile bilinen İslam Dünyası Birliği Örgütü’nün İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi de yayınladığı fetvasında, “Sevgililer gününü kutlamak da, bu gün için çalışmak da haramdır” dedi.

Fetva komitesi fetvayı şu şekilde açıkladı; “Müslümanların bayram günleri bellidir. Sevgililer günü ise putperest Hıristiyanlığın bayramlarından birisidir. Allah Teala'ya ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman’ın, Sevgililer Günü'nü kutlaması veya onu kabul etmesi veyahut da bu gün vesilesiyle birisini tebrik etmesi kendisine helal olmaz. Sevgililer günü için yiyecek ve içecek hazırlaması, alış-veriş yapılması, bir şey üretilmesi, hediye verilmesi, mesaj veya mektup yollanması veyahut ilan verilmesi de dinen haram kılınmış olan bayramların kutlanmasına yardımcı olması nedeniyle haramdır.”

MUSTAFA R. ÖZGÜR -Vakit

Amerikan halkına yönelik tebliğ çalışmaları ile bilinen İslam Dünyası Birliği Örgütü’nün İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi, kapitalist sistemin çılgınca tüketmek için kullandığı günlerden “Sevgililer Günü” hakkında yayınladığı fetvasında, “Sevgililer gününü kutlamak da, bu gün için çalışmak da haramdır” dedi.

MÜSLÜMANLARIN SADECE 2 BAYRAM’I VARDIR

İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi, 5324 no ve 3.11.1420 hicri tarihli fetvasında Sevgililer gününü değerlendirdi. Her yıl, 14 Şubat gününde Sevgililer Günü (Valentine Day) olarak kutlandığını ve bu günde insanların birbirlerine kırmızı güller hediye ettiklerini, kırmızı giysiler giydiklerini, bu gün dolayısıyla birbirlerini tebrik ettiklerini, pastanelerin bu gün dolayısıyla kırmızı renkte pasta ve şekerlemeler imal ettiklerini, işyerlerinin de bu gün için imal edilen mallarını satmak için ilanlar verdiklerini belirterek, bu günün İslami açıdan hükmünü açıkladı. İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi yayınladığı fetvada; “Kitap ve Sünnet'ten gelen açık deliller İslam'da bayramların iki tane olduğuna, bunların da Ramazan bayramı ile Kurban bayramı olduğuna delalet etmiştir. Bu bayramların dışında, ister herhangi bir şahıs ile ilgili olsun, ister bir cemaat ile ilgili olsun, ister bir olay ile ilgili olsun veyahut da isterse herhangi bir anlam ifade eden bir bayram olsun, bütün bunlar, dinde sonradan çıkarılan bayramlardır. Müslüman’ın bu bayramları kutlaması, onları kabul etmesi, bu bayramlarla sevinç duyması, bu bayramların kutlanmasına herhangi bir yolla yardımcı olması, asla caiz değildir” denildi.

PUTPEREST HIRİSTİYANLARIN BAYRAMIDIR, MÜSLÜMANLARA HARAMDIR

Fetva’da, “kafirlerin bayramlarından olması sebebiyle sonradan çıkarılan bir bayrama iştirak ederse, günah üstüne günah kazanmış olur. Çünkü bu davranışta onlara benzeme, onlara sevgi ve dostluk besleme söz konusudur” denildi ve şöyle devam edildi; “Oysa Allah Teala, aziz kitabı Kur'an-ı Kerim'de mü'minleri, kafirlere benzemekten, onlara sevgi ve dostluk beslemekten şiddetle yasaklamıştır. Sevgililer Günü de aynı hükümdedir. Çünkü bu bayram, putperest Hıristiyanlığın bayramlarından birisidir. Bu sebeple Allah Teala'ya ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman’ın, Sevgililer Günü'nü kutlaması veya onu kabul etmesi veyahut da bu gün vesilesiyle birisini tebrik etmesi kendisine helal olmaz. Aksine Müslüman’ın, Allah Teala ve Elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine icabet ederek bu günü kutlamayı bırakması, Allah Teala'nın gazabını ve cehennem azabını gerektiren sebeplerden uzak durması gerekir.”

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ÇALIŞMAK DA HARAMDIR

Müslümanların Sevgililer günü için yiyecek ve içecek hazırlaması, alış-veriş yapılması, bir şey üretilmesi, hediye verilmesi, mesaj veya mektup yollanması veyahut ilan verilmesi gibi şeylerin de dinen haram kılınmış olan bayramların kutlanmasına yardımcı olması nedeniyle haram olduğunun ifade edildiği fetvada; “Müslüman’ın, her durum ve şartlarda, özellikle de fitne ve fesadın çok olduğu zamanlarda, Allah Teala'nın Kitabı'na ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sıkı sıkıya bağlanması gerekir. Yine, Müslüman’ın, kendilerine gazap olunan Yahudilerin, sapıklığa uğramış hristiyanların, Allah Teala'nın azamet ve gücünden korkmayan ve İslam ile gurur duymayan fasıkların sapıklıklarına düşmemek için zeki ve dikkatli olması gerekir” denildi. Abdulaziz b. Abdullah b. Muhammed Al-i eş-Şeyh başkanlığındaki İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi’nde Salih b. Fevzan el-Fevzan, Abdullah b. Abdurrahman el-Ğudeyyan ve Bekr b. Abdullah Ebu Zeyd gibi İslam alimleri bulunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ İSLAM'DA ASLA YOKTUR

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Urhan ise Sevgililer Gününü şöyle yorumluyor; “Biz sevgilerimizin istismar edilmesine, tüketilmesine, bir güne sıkıştırılmasına ve bir Hıristiyan adetini kutlamamızı istemelerine elbette karşı çıkacağız. İslam'daki sevgi, adalete dayanır ve gelip geçici değildir. Müslüman’ın sevgisi, nefsin arzularının tatmin edileceği türden bir sevgi değildir. Bunlar birbirine karışmıştır, ayırmak lazım. Bugünkü manada bir Sevgililer Günü, İslam'da asla yoktur. Bir insanın hayatının bütün aşamasını İslam ve sevgi kaplamıştır. Geçiciliği İslam kabul etmez. Sevgi bütündür, devamlıdır, İslam hukuku ve ahlakında geçici bir sevgi yoktur. Nefsi tatmine dayalı bir sevgi ve Sevgililer Günü anlayışı kesinlikle İslam'da yoktur. Çünkü bir insan evlendiği insanı sever, geçici bir zaman için değil. Bu bir mendil değildir, bir zaman sonra atılmaz. Müslüman bağlandığı andan itibaren sonsuza kadar sever.”

SEVGİLİLER GÜNÜ BİR TUZAKTIR

Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman ise Sevgililer Günü’nü şu şekilde değerlendiriyor; “Sevgililer Günü, şu günü, bu günü gibi günlerin hepsi birer tuzaktır. Kapitalist sistem her şeyi olduğu gibi sevgilerimizi de harcıyor ve o sevgilerden kendisine yine devasa imkanlar, pazarlar ortaya çıkarıyor. Bunlar birer pazarlama taktiğidir ve maalesef tutmaktadır. Harcıyorlar sevgilerimizi. İslam buna karşıdır. Hıristiyan adeti olması sebebiyle biz karşıyız, yapımıza ters düştüğü için biz karşıyız, değerlerimize karşı olduğu için biz karşıyız ve elbette dinimize karşı olduğu için biz karşıyız. Ve insanlarımız arasında yayılmaması için gerçekleri anlatmak zorundayız. Duyarlı medya burada çok önemli bir unsurdur.”
 

[TB] Benzer konular

Üst