Sevgi ve korku, Allah için olmalı

  • Konbuyu başlatan Þehadete Vurgunum
  • Başlangıç tarihi
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ey nefisperest nefsim, ey dünyaperest arkadaşım! Muhabbet, şu kainatın bir sebeb-i vücududur, hem şu kainatın rabıtasıdır, hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami' bir meyvesi olduğu için, kainatı istila edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir.

İşte, ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın, havfa ve muhabbete alet olacak iki cihaz, fıtratında derc olunmuştur. Alaküllihal, o muhabbet ve havf, ya halka veya Halıka müteveccih olacak. Halbuki halktan havf ise, elim bir beliyyedir; halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Çünkü, sen öylelerden korkarsın ki, sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde, havf elim bir beladır.

Muhabbet ise, sevdiğin şey, ya seni tanımaz, Allahaısmarladık demeyip gider (gençliğin ve malın gibi); ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki, mecazi aşklarda yüzde doksan dokuzu maşukundan şikayet eder. Çünkü, Samed aynası olan batın-ı kalb ile, sanem-misal dünyevi mahbublara perestiş etmek, o mahbubların nazarında sakildir ve istiskàl eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. (Şehevani sevmekler, bahsimizden hariçtir.) Demek, sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin rağmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti, öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun, muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun.

Evet, Halık-ı Zülcelalinden havf etmek, Onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf, bir kamçıdır; Onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki, bir valide, mesela, bir yavruyu korkutup, sinesine celb ediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü, şefkat sinesine celb ediyor. Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, rahmet-i İlahiyenin bir lem'asıdır. Demek, havfullahta bir azim lezzet vardır.

Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Hem, Allah'tan havf eden, başkaların kasavetli, belalı havfından kurtulur. Hem, Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi, firaklı, elemli
 

[TB] Benzer konular

D

DAMRAM

Guest
Ynt: Sevgi ve korku, ALLAH için olmalı

Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Hem, ALLAH'tan havf eden, başkaların kasavetli, belalı havfından kurtulur. Hem, ALLAH hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi, firaklı, elemli

allah razı olsun can emegıne güzel yüregıne saglık
 
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest
Ynt: Sevgi ve korku, ALLAH için olmalı

DAMRAM' Alıntı:
Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Hem, ALLAH'tan havf eden, başkaların kasavetli, belalı havfından kurtulur. Hem, ALLAH hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi, firaklı, elemli

ALLAH razı olsun can emegıne güzel yüregıne saglık
okuyan güzel yüreğine sağlık ablam
 
Üst