Sakın gülme için için, o an gelecek kalbin için!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
Belki de çok yoksulum, ruhi manada fakir birisiyim
Ne vakit kalbin lahzasında kalsam, sessiz çığlığını duysam sancılıdır nefesim
Ne söyler, hangi lisanını şehrederek ibrete sevk eder, idrakim için ıstırabı zerkeder
Kalbine aşk düşmeyen, sevda nedir henüz keşfedemeyen, nefsaniliği haz bilen hederAşk şerabı kalbine an ve zamanı haykıyla yaşatır
Her lahzanın vecdiyle gönlüne ilhamı şevkle akıtır, inşirahı elhak ürurla yaşatır
Seni senden alır, nefsi merhalende ne varsa, irfan için manalaştır, o feyziyle ağlatır
Sakın korkma, içinden çıkılmaz bir zaman olarak telakki etme, aşk kalbine yakışırHenüz vecdin nidasını duymamışsan, ezan'a bakansan
Gönlünün hicranından habersiz bir can isen hayıflanma, aşkı hakkıyla tanısan
Ruhunun vaktinde, umutların arifesinde, sinenin hüzün bahşeden busesini anarsın
Hasrete işte o an kalbine düşen esiniyle kanarsın, firkat nedir anlayarak koklarsınTebessümden imtina etme, gülmeyi ise alay zannetme
Ne kadar takındığın ve ihmal ettiğin farkirlik vardır sinende, sakın avdet etme
İdrak ruhun kabiliyetidir inşirah kalbin hak ettiği hasretidir tekebbürle bedelleşme
Deniz bizzat içindir yaşattığın canavar terbiye etmeyi ihmal ettiğin ise o nefsindirHalden vazgeçmek, irade nedir'i hakkıyla anlamak
Bu minval üzre akıl ve izanı sahibi için muvazenesine ulaştırmak farktır, aşktır
Ruhunda tebarüz etmeyen herşey, kalbinde inkişaflaşmayan o umut nasıl sevdadır
Sadakat ve ihsana ulaşmadıkça, ruhi edebe vasıl olmadıkça aşk, sana çok uzaktırMustafa CİLASUN
 

[TB] Benzer konular

Üst