SaBaH KaHVeSi/3

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi====***====

GENÇLERE ÖNEMLİ DERS

Padişah acemi bir köleyle gemiye binmişti.
Köle hiç deniz görmemiş, geminin mihnetini
tutmamıştı. Ağlamaya, inlemeye başladı.
Tir tir titriyordu. Avutmak için çok uğraştılar
ama bir türlü sakinleşmedi. Padişahın keyfi
kaçtı. Herkes aciz vaziyetteyken gemide
bulunan yaşlı bir adam padişahın huzuruna
çıktı, "Müsaade buyurursanız ben onu sus-
tururum!" dedi. Padişah da "Lütfetmiş olur-
sunuz!" dedi. Yaşlı adam emretti, köleyi
denize attılar. Köle birkaç kere suya battı,
çıktı. Sonra saçından yakaladılar, gemiden
tarafa çektiler. Köle gemiye yaklaşınca iki
eliyle dümene asıldı, oradan gemiye çıktı,
bir köşede uslu uslu oturmaya başladı. Yaşlı
adamın yaptığı iş padişahı hayrete düşürdü,
"Bundaki hikmet nedir?" diye sordu. Yaşlı
adam cevap verdi: "Köle evvelce suya
batmayı tatmamıştı. Gemideki selametin
kıymetini bilmiyordu. İşte huzur ve saadet de
böyledir, bir felaket görmeyen kimse huzurun
kıymetini bilmez"

Gençler!
Başarı-başarısızlık, iyilik-kötülük, sıkıntı-rahatlık,
mutluluk-mutsuzluk mutlaka tatmamız gereken
hayat cilveleridir; aksi halde ömür boyu ham
kalmaya ve hayat gemisinde tir tir titremeye
mahkum olursunuz.


KALBİ KARARTAN 7 ŞEY

1. Kötü ordamda kalmak veya kötü kimselerle
(günahkar, haramzade, sefih, ahlaksız, kalitesiz vs.)
beraber olmak...

2. Gıybet, dedikodu yapmak, su-i zanda bulunmak...

3. Tevbe ettiği (ALLAH'a söz verdiği) halde yine aynı
günahı işlemek...

4. Çok zaruri olmayan kadın-erkek beraberliği.

5. Haram veya şüpheli lokma...

6. Kahkahayla gülmek...

7. İsyan, şikayet, felaket tellallığı.


RAFLARDAKİ KİTAP

Hayatımız bir kitap gibi. Ömrünün bitiminde
tamamlanacak bir kitap. her kitap gibi bizim
kitabımızın değeri de içinde yazılanlar kadar
olacak. Asıl önemli olanda hayat kitabımıza
neleri doldurduğumuz. Böyleyken, bütün ça-
bamız en güzel rafa, daha üstteki rafa, en
rahat rafa... ulaşmanın koşturmacası gibi...
Oysa kendimizi dünya kütüphanesine değil,
ahiret kütüphanesine hazırlamalıyız. Orada
sayfalarımız boşsa, ya da değersiz şeylerle
doluysa, yerimiz kitaplığın neresinde olacak?
Veya, güzel bir kitap şimdilik alt raflarda duru-
yorsa da layık olduğu yeri bulmayacak mı?


KISSADAN HİSSE

Harun Reşid, Behlül Dana'nın kulübesine gelir
ve ona insanlardan niye kaçtığını, saraya niçin
gelmediğini sorar. Behlül susar. Harun Reşid
saraya gelmesi için çok ısrar edince, "Danışmam
lazım" der. Harun Reşid, "Kime istiyorsan danış"
der. Behlül kulübeden çıkar. Bitişikteki helaya
yönelir ama, girdiği gibi geri gelir. "Danıştım! ama,
tavsiye etmiyorlar" der. Harun Reşid şaşırır.
"Anlayamadım, kime danıştın, neyi tavsiye et-
miyorlar?" diye sorar.

Behlül der ki:
"Sakın insanların içine girme. Bak biz, taze meyve-
ler, has ekmekler ve nefis kebaplar idik. Bir kere
insanların içine girdik böyle olduk. Sen, sen ol
onlardan uzak dur!"


TEFEKKÜR

Ne çıkar duadan:
İnsan dua eder, ALLAH ihsan eder. Dün ettiğimiz
dualar bugünümüzü şekillendirdiler. Bugün ede-
ceğimiz dualar yarınlarımızı...

Dün canı karpuz isteyen bir insan dua eder;
bugün duası kabul olur; oturur kendi duasını
karpuz olarak yer. Dün araba için dua eder,
bugün duasına biner ve gezer. Dün ev için
dua eder, bugün duasında oturur, yaşar. Dün
bir oyuncak ister, bugün duasıyla neşelenir,
oynar...

Ne demişler, mutfakta ne pişerse, tabakta
o çıkar. Duamızda ne varsa karşımıza o çı-
kıyor, o çıkacak, dünyada ve sonrasında...

Hasılı, dualarımızı yaşıyoruz, dualarımızla
yaşıyoruz.


GÜNAH BİLİNCİ

Günahların hepsi ALLAHın emrini yapmamak
olduğundan büyüktür. Hadis-i şerifte buyrul-
du ki: "Çok küçük bir günahtan sakınmak,
bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından
daha iyidir." ALLAHu Teala'nın gazabı günahlar
içinde saklıdır. Bir günah yüzünden büyük aza-
ba maruz bırakabilir. Yüz bin sene ibadet eden
makbul bir kulunu ebediyyen cehenneme koya-
bilir. Mesela ikiyüzbin sene ibadet eden iblis,
kibredip secde etmediği için sonsuz olarak
cehennemlik oldu. Hz. Adem'in oğlu bir adam
öldürdüğü için ebedi cehennemlik oldu. Karun,
Hz. Musa'nın akrabası idi. O kadar zengin idi ki,
yalnız hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı.
Birkaç kuruş zekat vermediği için, malı ile birlikte
helak oldu. Sa'lebe, sahabe arasında çok ibadet
ederdi. Camiden çıkmazdı. Bir kere sözünde
durmadığı için, sahabelik şerefine kavuşamadı,
imansız öldü. Peygamber efendimize, onun için
dua etmemesi emrolundu. Ufak bir günah işleyince;
tövbe ve istiğfar etmeli, yalvarmalıdır. Günah işle-
yince ümitsizliğe kapılmamalı, hemen tövbe etme-
lidir. Mü'min hem ALLAH'ın rahmetinden ümidini kes-
memeli, hem de ondan çok korkmalıdır. Hadis-i
şerifte buyruldu ki: "Mü'minin kalbinde korku ile
ümit varsa, ALLAHü Teala onu umduğuna kavuşturur,
korktuğundan da emin kılar."


GÜNÜN DUASI

ALLAH'ım! Bizi senin için var olma şuuruna erdir!
Bizi yüksek ahlaka erdir! Bizi iman olgunluğuna
erdir! Bizi tahkiki imana erdir! Bizi kulluğuna erdir!
Bizi rızana erdir! Bizi korkuna ve sevgine erdir!
Bizi cennetine erdir! Bize dünyada iman, cenette
mekan ver! Bize dünyada salih amel, cenette
rü'yet-i cemal ihsan eyle! Bize dünyada hasenat,
ahirette de hasenat lütfeyle! Amin...


GÜNÜN AYETİ

"Bu iki zümrenin (müminlerle kafirlerin) durumu, kör
ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali
hiç eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? (Hud/24)

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bu çizdiklerini
şöyle açıkladı: "Şu çizgi insandır. Şu onu saran kare
çizgisi de eceldir. Şu dışarı uzanan çizgi de onun
emelidir. (Bu emel çizgisini kesen) şu küçük çizgiler de
müsibetlerdir. Bu musibet oku yolunu şaşırarak
insana değmese bile, diğer biri değer. Bu da
değmezse ecel oku değer." Buhari, Rikak 3;

GÜNÜN SÖZÜ

"Bazıları küçük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır.
Bazılarına da büyüklük yakıştırılır." Shakespeare

En güzel günler sizin olsun efendim! 

[TB] Benzer konular

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: SaBaH KaHVeSi/3

"Asıl önemli olanda hayat kitabımıza
neleri doldurduğumuz. Böyleyken, bütün ça-
bamız en güzel rafa, daha üstteki rafa, en
rahat rafa... ulaşmanın koşturmacası gibi...
Oysa kendimizi dünya kütüphanesine değil,
ahiret kütüphanesine hazırlamalıyız. Orada
sayfalarımız boşsa, ya da değersiz şeylerle
doluysa, yerimiz kitaplığın neresinde olacak?


Hakk Teala'nın razı olduğu bir kitabımız olur inşAALLAH....

***
İnsan dua eder, ALLAH ihsan eder. Dün ettiğimiz
dualar bugünümüzü şekillendirdiler. Bugün ede-
ceğimiz dualar yarınlarımızı...

Elhamdülillallah RABBİM sonsuz hamd SANA...

ALLAH'ım! Bizi senin için var olma şuuruna erdir!
Bizi yüksek ahlaka erdir! Bizi iman olgunluğuna
erdir! Bizi tahkiki imana erdir! Bizi kulluğuna erdir!
Bizi rızana erdir! Bizi korkuna ve sevgine erdir!
Bizi cennetine erdir! Bize dünyada iman, cenette
mekan ver! Bize dünyada salih amel, cenette
rü'yet-i cemal ihsan eyle! Bize dünyada hasenat,
ahirette de hasenat lütfeyle! Amin...


Amin.Amin.Amin....Meleklerin aminleriyle çakışsın aminlerimiz inşAALLAH...


Ellerinize, yüreğinize sağlık Hocam.....Yine yudum ,yudum içtim kahvemi..
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: SaBaH KaHVeSi/3

Allah razı olsun tefekkür ablam, bu konuda teveccühlerinizle motive ediyorsunuz fakiri... teşekkür ediyorum. umarım bunda sonra yazacaklarımızla teveccühünüze layık olmaya çalışırım.
 
Üst