Sığırlarda Zekat

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Sığırlarda Zekat:

Sığır denince mandalar da kasdedilir Bunların erkek ve dişi olmalarında fark yoktur İnek ve öküzler de sığırların içine girerler Saime olan 30 sığırdan daha aşağısına zekat yoktur Ancak tam 30 adet olunca ve üzerlerinden de 1 yıl geçince zekat olarak iki yaşına basan erkek veya dişi bir dana verilir 40 tane sığırda 3 yaşına basan erkek veya dişi bir dana verilir 40`dan sonra 60`a kadarki ziyadeye ayrıca bir şey verilmez 60 tanede 2 yaşına basmış iki dana verilir 70 tanede 3 yaşına basmış bir dana ile iki yaşına basmış 1 dana verilir 80 tanede 3 yaşına basmış iki dana, 90 tanede iki yaşına basmış 3 dana, 100 tanede iki yaşına basmış iki dana ile 3 yaşına basmış bir dana verilir

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst