Sünnete Niçin Muhtacız?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Sünnet'e uymak Allah'ın emri, Allah sevgisinin gereğidir Rasul'e itaat, Allah'a itaat demektir Pek çok ayetti Rasule itaatin Allah'a itaatle birlikte zikredilmesi, Sünnet'in değer ve önemini göstermekte, hu iki itaatin birbirlerinden ayrılamayacağına işaret etmektedir Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:

"Size iki şey bıraktım Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz: 1Allah'ın Kitabı (Kur'an) 2Peygamberinin Sünneti" Bu hadisi şerifte vurgulandığı gibi Dinimizin iki temel kaynağı vardır: 1Allah'ın Kitabı: Kur'anı Kerim 2Peygamberimizin Sünneli Seniyyesi İslam Hukuku'nun ikinci temel kaynağı: Sünnet Kur'anın Sevgili Peygamberimiz tarafından yapılan canlı, dinamik, eşsiz yorumu anlamındaki Sünnet, İslam Hukukıı'ıuın ikinci temel kaynağıdır Sünnet, Efendimizin eşsiz hayal çizgisi, mükemmel hayat anlayışı ve ideal hayat tarzıdır Sünnet, Peygamberim i/in sözleri Elleri ve takrirlerinden meydana gelmekledir aKavli Sünnet: Allah Rasulünün fiilleri gibi sözleri de O'nun hayal anlayışını sergilemekledir O kısa, özlü ifadelerle derin manaları ifade etmektedir, "O, kendiliğinden konuşmaz O'nun her konuştuğu kendisine indirilen vahiyden ibarettir" bFiili Sünnet: Efendimiz'in tavır davranışları ibadet, ahlak ve muamelat noktasında bizim için izlenilmesi gerekli ulvi davranışlar niteliğindedir O'nun hayatı başlı başına ölçüler ve prensipler manzumesidir cTakriri Sünnet: Peygamberimiz (sav)'in onayı ve tasvibi niteliğini taşıdığı için sükut etmesi Sünnetin Önemli bir bölümünü teşkil eder Çünkü O hiçbir zaman haramları onaylamamış, batıl karşısında hiçbir zaman sessiz kalmamış, yanlışlıkları görmezlikten gelmemiştir O'nun görüp de sustuğu söz ve davranışlar ta çeşit söz ve davranışların en azından haram olmadığını gösterir Hadisi Şerifler ise İslam alimleri tarafından büyük bir titizlikle tesbit edilen Sevgili Peygamberimiz (sav)'in muazzez hayatının Sünnetinin zamanımıza kadar gelen yazılı belgeleridir Hadisi Şerifler, O'nun Sünnetini asli yapısıyla bozulmadan bize kadar neı ve berrak bir şekilde nakletmekledir Allah'ın Kitabının emri olduğu için Sünnet'e uymaya muhtacız Sünnet'e uymak Allah'ın emri, Allah sevgisinin gereğidir Resul'e itaat, Allah'a itaat demektir Pek çok ayetle Rasule itaatin Allah'a itaatte birlikle zikredilmesi, Sünnet'in değer ve önemli göstermekte, bu iki itaatin birbirlerinden ayrılamayacağına işaret etmekledir

"Kim Rasul'e itaat ederse Allaha itaat etmiş olur"

Rasulullah (sav)'a İtaat etmeyi, O'na uymayı, O'nun verdiği hükme teslim olmayı ve buna gönülden razı olmayı emreden Kur'anı Kerim, Sünnetin "bağlayıcı" olduğunu kesin ifadelerle belirtmektedir "Hayır Rabbine yemin olsun ki: onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikleri, verdiğin hükmü gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikleri ve bun tam anlamıyla teslim olmadıkları müddetçe gerçek mümin olamazlar" Rahmet Peygamberi ile Rahmet Kitabını birbirlerinden ayrı imiş gibi mütalaa etmeye çalışanlar daima yanılmışlardır Sünnete uymak ilahi bir emir olduğu için gönlü Allah sevgisiyle dolu olanlar bu sevginin hemen yanı başına Rasulullah sevgisini de koymak zorundadırlar Allah'ın Kitabının en iyi şekilde anlaşılması için Sünnetin rehberliğine muhtacız Kur'anı anlamak Kur'anı tanımak, Kur'anın özüne ve ruhinin vakıf olabilmek için Sünnet'e muhtacız, Kur'an, bizzat Kur'an dan-Ondan tefsir edip açıklandığı gibi, aynı şekilde hadis-i şerifler tarafından da açıklanmakta, yorumlanmakladır Sünnetin Kur'an yanında üç önemli fonksiyonu bulunmakladır a- Açıklama: Sünnetin en önemli fonksiyonu Kur'anı açıklaması, dır Sünnet, Kuranda kapalı gibi görünen (mücmel) hükümleri açıklar, anlaşılması zor (müşkil) ifadelere açıklık getirir, mutlak ifadeleri belirli kayıtlara bağlar, genel hükümlere daraltıcı yorumlar (tahsis) getirir b- Vurgulama ve pekiştirme: Sünnet, Kur'anın hükümlerini destekleyici ve vurgulayıcı ifadele ve uygulamalarla Kur'anın manalarını te'yid eder c- Yeni hüküm koyma: Kur'anın herhangi bir hüküm koymadığı bazı konularda sünnet Allah'ın izniyle Kur'andan bağımsız olarak yeni hükümler ortaya koyar

Allah'ın Kitabının en güzel uygulanma biçimini görmek için Sünnet'e muhtacız

Hayatla uygulanmak ve yaşanmak için gönderilmiş olan Kur'anı Kerimi en güzel şekilde uygulayan Efendimiz (sav) bir hayat sistemi olan İslam'ı sünnetiyle hayata yansıtmıştır Hayatın ilahi emirlere uygun olarak yaşanması noktasında sünnet Kur'anın hemen yanında yeralmıştır Dolayısıyla Kur'ansız sünnetin hiçbir değeri olamayacağı gibi, Sünnetsiz Kur'anın da pek anlamı olmayacaktır Sünnet İslam Ümmeti arasında pratik hayatla ortak düşünce, ortak anlayış ve ortak uygulamanın yerleşmesine gelişmesine en büyük katkıda bulunmakladır Mü'min sünnetle birlikte yaşayacak, sünnetten ayrılma yabancılaşma ve yozlaşmaya sebep olacaktır Hz Aişe validemize Sevgili Peygamberimiz {sav)'in ahlakı sorulduğunda; "Hz Peygamber(sav)'in ahlakı Kur'andan ibaretti" buyurmuştu Sünnet, İslam'ı hayatta yaşamanın imkansız ve hayal olmadığını Mekke şirk toplumunda sıfırdan başlayan Allah Rasulü'nün nasıl mükemmel bir İslam toplumu yetiştirdiğini göstermektedir Sünnet, eğitimciler için en ideal pratik uygulama örneğidir Sünnet, ideal devlet sisteminin en güzel nümunesidir Sünnet, İslam'ın dünya ve ahireti dengesini nasıl kurduğunu ve bunu nasıl koruduğunu en açık şekilde ortaya koymaktadır Manevi ve ahlaki değerlerden uzak ilkel, vahşi, barbar insanları lokum gibi yumuşatma ve üstün insani değerlerle bezenmiş medeni bir topluluk haline getirme modelidir
..
 

[TB] Benzer konular

Ü

Üye silindi

Guest
Приветствую вас, Цифровые версии игр ключи XBOX CD KEY и игра Fifa-стань известным футболистом как Пеле, Марадонна, Рональдо, Месси + Buy ✅Far Cry 5 GOLD EDITION XBOX Key and download
xbox купить игру лицензию+ Buy ✅Prey Digital Deluxe Edition Xbox one and download
ключи активации игр xbox +one купить+ Buy ✅Mad Max Fury road Xbox One Key RUSpresent and download
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
Wolfenstein II: The New Colossus
Thief XBOX ONE Цифровой ключ
The Division 2
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Dying Light:The Following - Enhanced XBOX ONE
GOOGLE PLAY US 15$ [/url ]
[url=https://plati.market/itm/3116494] iTUNES GIFT CARD - $10 (USA)+подарок

Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
Avast! internet security/ Premium Security
Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
Netflix Турция Подарочный код 75 TL
The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
World War Z - Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition (XBOX ONE)
Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK
 
Üst