Sözleşmeli Memura Danıştay'dan Müjde

Sözleşmeli memura Danıştay'dan müjde


Türk Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucu Danıştay, döner sermaye yetersizliği nedeniyle idareye sözleşmeyi fesh etme imkanı tanınmasının yürütmesini durdurdu.

Türk Sağlık-Sen tarafından maaşlarını döner sermayeden alan sözleşmeli memurların hizmet sözleşmelerinde yer alan “Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir” hükmünün yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi için dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 12. Dairesi döner sermaye gelirinin yetersiz kalması halinde idareye sözleşmeye feshetme imkanı tanınmasının yürütmesini durdurdu. Danıştay kararında dava konusu düzenlemede kurumun "döner sermaye gelirinin azalmasını sözleşme feshinin nedeni olarak gördüğü" ifade edildi ancak "sözleşmenin ne zaman fesh edileceğine" yönelik bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Böylelikle sözleşme süresinin sona ermesinden önce sözleşme feshine imkan tanındığı belirtildi.

Sözleşme feshi konusunda idarenin uyacağı kural ve esasların belirlenmediğine dikkat çekilen kararda subjektif uygulamalara yol açabilecek ve belirsizlik içeren bir düzenleme yapıldığı vurgulandı.

Kararda “Mevzuatta yer alan sözleşme süresi ile ilgili hükümler dikkate alınmadan ve belirtilen nedene bağlı olarak sözleşme feshinde uyulacak yöntem kuralları ile ilgili bir belirleme yapılmadan salt döner sermaye gelirinin yetersiz kalmasının sözleşme fesih nedeni olduğunun belirtilmesi ile yetinilerek getirilen düzenlemenin eksik ve hukuka aykırı olduğunu sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

Bu arada Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kararla sözleşmelilerin iş güvencesini elinden alan bir hükmün daha iptal edildiğini kaydetti.

Kahveci, “Döner sermayeden maaş alan sözleşmeli çalışanlara 'gelir azalırsa sizi işten çıkartırız' demek çalışana karşı uygulanan bir baskı unsuru idi.

Danıştay bunu hukuka uygun bulmayarak iptal etti. Sözleşmeli personelin iş güvencesini elinden alan bir hüküm daha böylelikle ortadan kalkmış oldu.

Sözleşmeli personelin sorunlarının tümüne çözüm olan 'çalışanlara kadro verilmesi' gerçekleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.


ANKA
 

[TB] Benzer konular

Üst