Söylenmek kar etmez, nedensizlik izan gerektirmez!

Mustafa Cilasun

Sevda, muhabbete hasredilen tavdýr, harý rýzadýr!
[font=] [/font]
[font=] [/font]
[font=]Hevesin girdabında boğulma[/font]
[font=]Hesapsız bir heyecan için çırpınıp savrulma[/font]
[font=]Dimağın ne demek olduğunu ruhunda yaşa, yüreğini avutma[/font]
[font=]Dikkat çekmek, bir nazarı cezbetmek adına hesaba dalma, içine dön ve akılını sorgula[/font]
[font=] [/font]
[font=]Aynanın karşısında öyle dalma[/font]
[font=]Yalnızlığın bereketini tasavvurunla, muhakemenle anla[/font]
[font=]Aklın, iradenin, vicdanın hakikat yolunda aktifleşmesini azminle sağla[/font]
[font=]Dövünmeyi bırak, ah etmekten kalk, nefesini tüm hücrelerinde yakinen yaşa, korkma[/font]
[font=] [/font]
[font=]Ölüm, ruhun için anlamsız[/font]
[font=]Nefsin terbiye edilmedikçe elbette ki gamsız[/font]
[font=]Kabir azabı nedir ki, berzah prangası kebir mi, Arasat’ı gönülde yaşatmak narsız[/font]
[font=]Bihakkın aşk hak için feda olmak, kul için hazanı yaşamak, vicdan için mizan el hak zansız[/font]
[font=] [/font]
[font=]Sormayın, dokunmayın bana derken[/font]
[font=]Ruhum hicrana gark olmuşken, hüzün yüreğimde engin bir demken[/font]
[font=]Sevdanın izini sürmek için çileyi içerken, sukut etmenin feyziyle kendimden geçerken[/font]
[font=]Kalbim kal eder, dilim el hak neyleyim der, gün biter, gece yüzüme tebessüm eder, yeter der[/font]
[font=] [/font]
[font=]Mustafa CİLASUN[/font]
[font=] [/font]
 

[TB] Benzer konular

Üst