Ruhun hicran damlaları, yalnızlığın insicamında tezahür eder!

Mustafa Cilasun

Sevda, muhabbete hasredilen tavdýr, harý rýzadýr!

[/size]
[/size]Sinenin sır perdeleri vardır
[/size]Sukut içinde demlenen ardır, feryadı duyulmayan meyandır
[/size]Yaktı[font=]ğ[/font][/size]ı[/size] a[font=]ş[/font][/size]ikar olmayan nard[/size]ı[/size]r, halin risalesinde ki gamdır, umuda muhtaç kıvamdır
[/size]Emeli dışlayan niyazdır, ihsan için ruhunu hasreden vicdandır, mizanı önceleyen dima[/size]ğ t[/size]ı[/size]r
[/size]
[/size]Nefsini hükümdar kılan zavallıdır
[/size]Zalimin kararan izanında asilik ve ba[font=]ğ[/font][/size]yilik, cehaletiyle ithamdır
[/size]Mazlumun sahibi Allah’tır, vekaleti inşirah ve ihlas üzere sadık olan vicdandır
[/size]Kul olmak, yar için tasattukta bulunmak, canı vakfetmek için kuşku duymamak aşk-ı sevdadır
[/size]
[/size]Kispet içinde, riyakarlık barınmaz
[/size]Anla[font=]ş[/font][/size]ı[/size]lmad[/size]ı[/size]ktan sonra ezberle, izan bar[/size]ı[font=]ş[/font][/size]maz, tasavvur olu[font=]ş[/font][/size]amaz
[/size]Hesapsız yol olmaz, yolcu bu divaneliğe dayanamaz, avare olmak aşka bahis olamaz
[/size]Akıl yol için, vicdan ruh için, gönül maşuk için nefsin hengamesine bırakılmaz, his taşıyamaz
[/size]
[/size]Dünya ne kadar yalansa
[/size]Ona bel bağlayan nefsiyle barışık yol alıyorsa, uyanmıyorsa
[/size]Zevki sefası için hala çırpınıyorsa, nur olmaktan maksatlı kaçıyorsa, hakkı bilmiyorsa
[/size]Aklı ve vicdanı hatta izanı kapalıdır, ruhunda derin bir ıstırap vardır, gönlü tutsaktır, hala ya[font=]ş[/font][/size]ı[/size]yorsa
[/size]
[/size]Mustafa CİLASUN
 
Üst