Risale-i Nurdan Damlalar (GÜNEŞ GİBİ PARLAK HAKİKATLER.KESİNLİKLE BAKIN!!!)

  • Konbuyu başlatan DAMRAM
  • Başlangıç tarihi
D

DAMRAM

Guest

***Fani Hayatı esas maksat yapan, zahiren cennet içinde olsa da, manen cehennemdedir.Baki hayata müteveccih olan zat ise saadeti dareyne (ahiret ve dünya mutluluğuna) mazhardır.

***Hak o kadar parlaktır ki körler de görebilir.

***Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek, Bir haksızlıktır;Hakka karşı bir hürmetsizliktir.(Mutlaka herkeste tecrübelelerle sabittir.Haksız olan bir adam eğer bizi anlamak istemiyorsa biz istediğimiz kadar anlatalım nafile olacaktır.Böylelerine hak olanı anlatamayacağımız gibi anlattığımız yüce değerleri de basitleştirmekten öte gidemeyeceğiz.O yüzden böyle insanlar karşısında en doğru olanı zannediyorum sükut etmek olacaktır.)

***Herkes kainatı kendi aynasında görür.

***İnsan ebed için yaratılmıştır.Onun hakiki lezzetleri ancak Marifetullah (ALLAH Bilgisi) Muhabbetullah(ALLAH sevgisi), İlim gibi umuru ebediye (ebedi meyveler)dir

***İnsan hangi şeye teveccüh ederse, onun ile bağlanır ve onda fani olur. (Söz çok çarpıcı ve açık değil mi? Paraya tamah eden paranın kölesi olur. Dünyaya tamah eden dünyanın içindekilerin kölesi olur. Dünya ve ahiret saadetini isteyense yalnızca ALLAHın kölesi olur.)

***İbadetin ruhu ihlastır.İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, O ibadet batıldır...Faideler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler;İllet olamazlar.

***İman ilimdir, vücudidir, isbattır, hükümdür.Her bir menfi meselesi dahi, bir müspet hakikatın ünvanı ve perdesidir. (Bu sözü biraz açma gereği hissettim.İman İlimdir:Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır hadisine göre iman en önemli şey ilimdir.O ilim bizi ALLAH bilgisine gotürecektir ve ALLAHı bildiğimiz oranda ona olan imanımız ve inancımız artacaktır.İman isbattır:Ben iman ettim diyen gerçekten iman etmiş mi olur acaba? Nüfus cüzdanına göre herkes müslümandır ama gerçekten müslümanmıdır? Muhyiddin Arabinin bir sözü bu konuya ışık tutmaktadır: "Müslümanlık bir iddiadır.İddia ispat edilmeye muhtaçtır." O halde müslümanım diyorsak ispatını da yapmalıyız ki söylediklerimizle yaptıklarımız çelişmesin.)

***İman insanı ebediyete, cennete layık cevhere kalbeder (dönüştürür).Küfür (İnançsızlık ve şirk) ise ruhu, kalbi söndürür.Zulmet içinde bırakır.

***İnadın gözü kördür.Meleği şeytan görür.İnadın işi budur:Şeytan yardım ederse birisine melek der, rahmeti de okutur.Muhalif tarafında eğer meleği görse; Libasını (elbisesini) değişmiş, onu şeytan zanneder, adavet lanet eder.

***İşsiz, tembel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle say'eden çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker.Çünkü daima işsizler ömründen şikayet eder, eğlence ile çabuk geçmesini ister. (Batsın bu dünya sözünü az duymamışızdır sanırım.İnsan bir işle meşgul olmadı mı onun meşgul olacağı ilk şey nefsani arzuları ve şeytan olacağından dünyayı yaşanmaz hale çekilmez hale getirecek zamanı bir an önce tüketme peşinde koşturacak ve koştururken de eğlence arayacak heyecan arayacak ve bir daha bulamayacağı o çok değerli zamanı hiç düşünmeden boş yere harcayacaktır.Düşünmek insanlara acı verir hale gelmiştir günümüzde.Düşünmekten bile aciz insan ne işe yarayabilir ki? )

***İnsan küçük bir alem olduğu gibi, alem dahi büyük bir insandır.Bu küçük insan, o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır.(Ne kadar garip değil mi insan kainatın büyüklüğü karşısında bir zerre büyüklüğünde iken ve çok aciz iken bütün kainatın insanın hizmetine verilmesi.Mesela bir deveyi düşünelim bizden boyca o kadar büyük olmasına rağmen hizmetimize verilmiş. Ya da gökyüzünü sınırsız bir genişliği olmasına rağmen hizmetimize verilmiş.Ya da dağları düşünelim deprem gibi bir felaketi önleyerek bizleri korurken üzerinde yetişen türlü türlü bitkiler hastalığımıza şifa olarak hizmetimize verilmiş.Velhasıl kelam bizden katrilyarlarca kat büyük olan evren tamamiyle bizim hizmetimize verilmiş.)

***Gözleri hasta olan Güneşin ziyasını inkar eder.Ağzı acı olan tatlı suya acı der.(Aslında insanlarda bulduğumuz marazlar ve bir takım rahatsızlıkların kaynağı bizim hastalıklı bakışlarımızdan kaynaklanıyordur.Ne derler; Güzel bakan güzel görür güzel gören hayatından lezzet alır. O halde ağzımızı tatlandıralım ki tatlı suyun tadını anlayabilelim.)


***Mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. (Buyrun çocuk pornosu bunun en somut örneği.Hayvanlar bile bu kadar vahşetini yapmadı bugüne kadar.İnsan iman ile alayyı iliyyine (meleklerden daha üst bir seviyeye) çıkabileceği gibi küfrüyle ve sapkınlığıyla da esfeli safiline yani hayvanların çok daha aşağısına düşebilir.)


***Kendine vücuduna ve enaniyetine dayansan; Yıldız böceği gibi olursun.Eğer sen fani vücudunu sana veren Halıkın yoluna feda etsen, bal arısı gibi olursun.Hem feda et, çünkü şu vücud sende vedia ve emanettir. (Bir tarafta karanlıklar içinde kalan bir yıldız böceği olmak var ve sadece kendisini aydınlatan hatta çoğu zaman onu da yapamayan bir böcek.bir taraftada yaptığı şifalı bir balla tüm insalığa faydalı olan ve yalnızca ALLAHın kendizine ilham ettiği görevi yerine getiren bal arısı gibi olmak var.. Seçim bize kalmış...***Kuranın güneşi altına gir.İmanın nuruyla bak ki: Yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayeti Kuran, birer yıldız misali sana ışık verir.)

***Hayat (iman) olmazsa vücut vücut değildir.Ademden farkı yoktur.Hayat (iman) ruhun ziyasıdır.Şuur ise hayatın (imanın) nurudur.
 

[TB] Benzer konular

Üst