REPORTED SPEECH (Rapor Edilen Konuşma)

fussilet

Üye
Yönetici
REPORTED SPEECH (Rapor Edilen Konuşma)
Konu: Reported Speech

REPORTED SPEECH (Rapor Edilen Konuşma)

2 türlü rapor edilen konuşma kullanırız.

1) Direct Speech (Doğrudan Nakletme)
2) Indirect Speech (Dolaylı Konuşma)

1) Direct Speech
Birinin söylediğini “AYNEN KENDİ KELİMLERİYLE”, yani değiştirmeden başkasına naklederiz.

Örnek;
John : “I love Turkey” (Ben Türkiye’yi severim / seviyorum)
John says “I love Turkey”. (John der ki “Ben Türkiye’yi seviyorum” veya John “Ben Türkiye’yi seviyorum” diyor.

Burada “to say” (söylemek) fiilini kullanırız. Fakat “tell” fiilini tercih etmeyiz.

2) Indirect Speech
Birinin söylediğini aynen kendi kelimleriyle değil, “biz kendi cümlemiz içinde kendi kelimelerimizle” başkasına naklederiz.

Örnek;
John: “I love Turkey”.
John says that he loves Turkey (John Türkiye’yi sevdiğini söyler/söylüyor)
Görüldüğü gibi anlam değişmedi. Fakat artık John’un ağzından değil, kendi kelimelerimizle naklettik.

Önemli notlar:

1) “Birisine” söylerken “say/söylemek” fiili yerine “to tell” (söylemek/anlatmak) fiilini kullanmayı tercih ediyoruz.
Örnek; John says that he loves Turkey (John Türkiye’yi sevdiğini söylüyor) - ortaya söylüyor (kime söylediği belli değil)
John tells me that he loves Turkey (John “bana” Türkiye’yi sevdiğini söylüyor)

2) Ortaya söylerken de, “tell” fiilini kullanmayı tercih etmeyiz. “To Say” fiilini kullanırız.
“John says that he loves Turkey” deriz. (John tells that he loves Turkey - şeklinde söylemeyiz)

3) Indirect Speech yaparken arada kullandığımız “that” bağlacını atabiliriz cümleden (bilhassa günlük konuşmalarda)
John says he loves Turkey.

4) Geçmişte yapılan bir konuşmayı naklettiğimiz zaman, “o vakit söylenen sözler hangi zaman kalıbı kullanılarak söylenmişse”, onu bir geri atarız.

Örnek; John : “I love Turkey”. John said that he loved Turkey
I have a lot of money. The teacher said that he had a lot of money.

Görüldüğü gibi ben Türkiyeyi severim .. love .. kullanılıyor. Fakat, reported speech yaparken “O Türkiye’yi sevdiğini söyledi” deniyor. Yani, “love” bir geriye gidiyor zamanda ve “loved” oluyor.

present simple => past simple
Present continous => past continous
will => would
can => could
present perfect => past perfect

olarak değişir, reported speech yaparken ve geçmişte söylenen birşeyi şimdi naklediyorsak
 

[TB] Benzer konular

Üst