Ramazan'ın İlk Gecesi Cebrail'in Yeryüzüne İnmesi

D

DAMRAM

Guest
Ramazan'ın İlk Gecesi Cebrail'in Yeryüzüne İnmesi

Katade'nin Enes bin Malik'den -radıyallahu anhüma- rivayet ettiği hadis-i şerifte Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
"Ramazan ayının ilk gecesi olduğunda Celil -celle celalühü-Cennette görevli meleklerin başkanı olan Rıdvan'a nida eder. Rıdvan :
«-Lebbeyk ve sa'deyk !.. Buyur! Emret ya Rabbi!» der. Allah Teala:
«-Cennetimi, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-ümmetinin oruçluları için hazırla ve süsle!.. Cennet kapılarını Ramazan ayı bitinceye kadar onlara kapatma!..» buyurur. Sonra Cehennem hazini Malik'e nida eder:
-Ya Malik!...
Malik:
«-Lebbeyk ve sa'deyk! Buyur Allah'ım!.. Emrine hazırım!..»
Allah Teala:
«- Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ümmetinin oruçluları için Cehennem kapılarını kapat!.. Ramazan ayı geçinceye kadar Cehennem kapılarını onlara açma!.» buyurur.
Sonra Cebrail -aleyhisselam-'a nida eder. Cebrail -aleyhis-selam-:
«-Buyur Allahım, emret!» der. Allah Teala:
«-Yeryüzüne in! Azgın şeytanları bağla! Tutukla! Ta ki, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ümmetinin oruç ve iftarlarını bozmasınlar!..
Allah Teala, Ramazan ayının her günü güneşin doğuşundan iftar vaktine kadar, erkek ve kadın nice müminleri Cehennem'den azad eder.
Allah Teala'nın her semada münadi bir meleği vardır. Mercan, inci ve mücevherlerle süslü kanatlarından biri doğuda, diğeri batıdadır. O şöyle seslenir:
-Tevbe eden var mıdır? Tevbesi kabul olunacaktır. Dua eden var mıdır? Duası kabul olunacaktır. Haksızlığa uğrayan var mıdır? Allah Teala ona yardım edecektir. Bağışlanmayı isteyen var mıdır? Allah Teala onun günahını bağışlayacaktır. Dileği olan var mıdır? Allah Teala ona istediğini ikram edecektir.
Allah Teala Ramazan ayında, zatını zikreden kullarına bütün ay boyunca şöyle seslenir:
«-Ey erkek ve kadın kullarım!.. Size müjdeler olsun! Sabrediniz ve ibadetlerinize devam ediniz!.. Yakında sizden sıkıntıları kaldıracağım. Rahmetime ve kerametime kavuşacaksınız!..»
Kadir gecesi olduğunda, Cebrail -aleyhisselam- büyük bir melek topluluğuyla yeryüzüne iner. Ayakta ve oturarak Allah Te-ala'ya ibadet edip onu zikreden kimselere hepsi birden dua ederek, onların Allah -azze ve celle- tarafından bağışlanmalarını niyaz ederler." (Gunye 2 / 9)
Enes bin Malik -radıyallahu anh-, Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
"Şayet Allah Teala yer ve göklere konuşma izni vermiş olsaydı, onlar Ramazan ayını oruçla geçirenleri Cennetle müjdelerlerdi" (Gunye, 2 / 9)
Abdullah bin Evfa -radıyallahu anh-, Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
"Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbih, duası makbul, amelinin sevabı kat kattır
 

[TB] Benzer konular

Üst