Prepositions / Edatlar : for … while … during

fussilet

Üye
Yönetici
Prepositions / Edatlar : for … while … during
Konu: 05. GRAMER, Prepositions / Edatlar

FOR … bir zaman dönemi ile birlikte kullanılır … bir şeyin ne kadar süre ile olduğunu belirtmek için.

for three weeks : üç hafta … I will stay in Ankara for 3 weeks (Ankara’da 3 hafta kalacağım)
for many years : çok seneler … I worked in England for many years. (İngiltere’de çok seneler çalıştım)

WHILE : …. ken diye kullanılır, bir fiille beraber. Genellikle fiilin “ing” haliyle kullanılır (while I am sleeping / ben uyuyorken)

while I was watching TV … televizyon seyrediyorken
while I lived in New York … New York’da yaşarken

DURING : esnasında / sırasında

during class : ders esnasında / sırasında
during my vacation : tatilim sırasında
during the discussion : tartşma esnasında /sırasında
 

[TB] Benzer konular

Üst