Peygamberlerin Duaları

  • Konbuyu başlatan senarist081
  • Başlangıç tarihi
S

senarist081

Guest
Nuh Peygamberin Duaları:

1- Helak Duası:
(Fesadı ve sapkınlığı inatla sürdüren ve artık bütün uyarılara kulak tıkayan halkının zalimliği dolayısıyla helak edilmesini, Nuh Peygamber dua ile ALLAH'a havale etmiştir)

"Ve Nuh şöyle yalvardı:

-Ey Rabb'im!

Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma! çünkü sen onları bırakırsan, sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve küfre sebep olurlar.

-Ey Rabb'im! Bana, anne-babama, evime mümin olarak giren herkese ve bütün mümin kadınlara ve mümin erkeklere bağışlayıcılığını göster!

Ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat!".(71/Nuh, 26-28).

2- Hamd Duası:
(Tufandan ve zalim halkından müminlerle beraber kendisini kurtaran yüce ALLAH'a hamd eden Nuh peygamber gemiye yerleşince şöyle yakarmıştır:

".... Bütün övgüler (hamd) bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran ALLAH'a aittir." (23/Müminun, 28).

3- Güvenli Belde Duası:
(Tufandan sonra gemide ALLAH'ı hamd eden Nuh peygamber bu dua ile de mubarek bir menzil, şirkten arınmış güvenli kutsal bir konaklama yeri dilemiştir:

"De ki: - Ey Rabbim! Senin tarafından kutlanmış, güvenli kılınmış bir yere eriştir beni! Çünkü insana erişmesi gereken yere nasıl erişeceğini en iyi gösteren sensin!" (23/Müminun, 29.)

b-Eyyüp Peygamberin Duası

Şifa Duası:
(Eyyüp peygamber ağır hastalığını yol açtığı derin umutsuzluklara rağmen uzun yıllar sabretmiş ve sonunda ilahi bir işaretle ayağını vurarak çıkardığı mucuzevi su sayesinde şifa bulmuştur. (Bkz. 38/Sa'd, 41-43.)

Rabbani bir lutuf olarak gelen şifa öncesinde Eyyüp peygamber rabbine bir yakarışta bulunmuştur. Bu kabul gören yakarıştan sonra hem fiziksel sağlığına kavuşmuş hem de ailesi öncekinin iki katına ulaşarak genişlemiştir. (Bkz. 21/Enbiya, 84.)

"Ve Eyyüb'u da an ki, o şöyle yakarmıştı: - Ey Rabbim! Bu dert beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin." (21/Enbiya, 83.)
- Şuayb Peygamberin Duası


Tevekkül Duası:
(Bu duada toplumun önde gelen zalimleri tarafından sürgün edilmekle tehdit edilen Şuayb peygamber ve müminlerin tevekkülü dile getirilmektedir. Onlar tevekkülü zırh edinerek yollarından sapmayacaklarını direneceklerini ilan ederek Rabblerine şöyle yakarmışlardır:

"... - Ey Rabbimiz! Bizimle halkımız arasında hak ne ise onu ortaya çıkar. Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin!" (7/A'raf, 89.)

d- Yunus Peygamberin Duası

İtiraf Duası:
(Yunus peygamberin uyarılarının bir işe yaramadığını gördüğü halkını ALLAH'tan izin almadan sabırsızca terk ettiği tablosu Kur'an'da anlatılmıştır. (Bkz. 37/139-145) Fakat bazı ilahi işaretlerden sonra hatasını anlayıp ALLAH'tan bağışlanma dilemiştir. Geriye döndüğünde halkını bıraktığınıdan daha iyi bir durumda bulmuştur. Tahammülsüzlüğünden kaynaklanan hatasını itiraf ederek halini Rabbine şöyle arzetmiştir:)

"Ve o balık olayının kahramanını (Yunus) da an. Hani o gücümüzün kendisen ulaşmayacağını sanarak öfkeyle çıkıp gitmişti. Ama daha sonra (balığın karnının) derin karanlığı içinde seslendi:

-Senden başka ilah yoktur. Sınırsız kudret ve yüceliğinle sen her şeyin üstündesin. Doğrusu ben gerçekten büyük bir haksızlık yaptım." (21/Enbiya, 87)
e- İbrahim Ve İsmail Peygamberin Duaları

1-Emin Belde Duası:

Hz. İbrahim soyunun ebediyyen şirkten ve cehennemden korunmasını dilemiştir. Rabbimiz Bakara suresi 124. ayette " affedilmez şirk günahını işleyenler ahd verilmeyecektir" şeklinde bu talebi cevaplamıştır. Bu karşılık da göstermektedir ki duada soy ve kan bağının din bağının önüne geçirilmesi doğru değildir. Zaten Hz. İbrahim kendi babasına dahi hidayet sağlayamamıştır. (Bkz. 60/4.)

Azimet sahibi put kırıcı İbrahim peygamber seçilmiş kabe ve çevresini kendisine ve gelecek nesiller dünyada şirkten tezkiye edilmiş güvenli bir bölge (başkent, anavatan) yapması için Rabbine şöyle yalvarmıştır:

"Bir zaman hani İbrahim şöyle demişti:

- Ey Rabbim! Bu beldeyi emin kıl! Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut!

- Ey Rabbim! Çünkü bu (tapınma nesneleri) gerçekten insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardı. Bunun içindir ki, bana uyan kimse gerçekten bendendir. Bana başkaldırana gelince, şüphesiz sen çok acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayansın!" (14/İbrahim, 35.)
 

[TB] Benzer konular

R

Rükn-ü Þedid

Guest
Ynt: Peygamberlerin Duaları

bunu dosyama aldım inşallah musadenizle..
Allah cc. razı ve hoşnut karşılasın sizleri her dem...
 
Üst