Peygamber Efendimizin (S.A.V) Tebliğ Mektupları

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Peygamberimiz Hz Muhammed'in ( sav ) tebliğ mektupları

Habeşistan Necaşisine Gönderilen Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,
Allah Resulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Ashama'ya Kendisi'nden başka İlah bulunmayan gerçek Hükümdar, Mukaddes, Sel*** Koruyucu, Kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim Tasdik edip şehadet ederim ki; Meryem oğlu İsa Allah'ın Ruhu ve Kelimesi'dir Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasib edilmiştir Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah Teala da Ruh ve Nefesi'nden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır Seni Tek olan ve Eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum O'na itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum Beni takib et, bana uy ve bana gelen şeye iman et Muhakkak ki ben, Allah'ın Resuluyüm Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a iman etmeye davet ediyorum Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim Amca tarafından yeğenim olan Cafer'i yanında az sayıda Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum Selam gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun

Peygamberimiz (sav)'in Mısır'da Mukavkıs'a Gönderdiği Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den, Kıbtilerin Büyüğü Mukavkıs'a Allah'ın Selamı; hidayet yoluna girmiş bulunanların üzerine olsun Buna göre Ben, Seni tam bir İslam daveti ile çağırıyorum İslam'a gir Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun Bunun karşılığında Allah sana iki defa sevab verecektir Şayet bundan kaçınacak olursan bütün Kıbtilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır

Bizans İmparatoru Heraklius'a Gönderilen Mektup

Bismillahirrahmanirrahim,
Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den, Bizanslıların büyük reisi Herakliyus'a: Selam hakikat yolunu izleyene (olsun)! İlave edeyim ki, seni bütün olarak İslam'a davet ediyorum İslam'ı kabul et ki felah bulasın İslam'ı kabul et ki Allah değerini iki kat artırsın Ama eğer kaçınırsan, tebeanın günahı da senin üzerine yüklenecektir Ve siz, ey Kitab-ı Mukaddes'in insanları (Ey Ehl-i Kitab!) sizinle bizim aramızda aynı olan bir söze doğru geliniz; ki biz ancak Allah'a taparız, Ona hiçbir şeyi ortak koşmayız ve aramızda kimse kimseyi, Allah'ın dışında sahib (Rab) edinmez Şimdi, eğer kaçınırlarsa, şöyle deyiniz: Şahit olun biz Müslümanlardanız (Allah'a teslim olanlarız)

İran İmparatoru Kisra'ya Gönderilen Mektup

Bismillahirrahmanirrahim,
Allah Resulü Muhammed'den, İranlıların büyüğü Kisra'ya: Sel*** hakikat yolunu izleyip Allah'a ve Resulüne iman edenlerin ve Allah'tan başka İlah olmadığına, O'nun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun! Seni İslam'ı kabule çağırıyorum Zira Ben, Allah'ın, canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiği elçisiyim Şimdi İslam'a teslim ol ve felaha er Ama eğer reddedersen, o zaman Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır

Uman Melikleri Ceyfer ve Abd'e Gönderilen Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,
Allah Resulu Muhammed'den, Culanda'nın iki oğulları Ceyfer ve Abd'e: Sel*** hakikat yoluna tabi olanlar üzerine olsun! Sizin her ikinizi İslam'ın davetine çağırıyorum İslam'a tabi olun ve kurtuluşa erin Zira ben, Allah'ın tüm canlıları uyarmak üzere ve vaadini kafirler üzerine tamamlaması için tüm insanlığa gönderdiği elçisiyim Şimdi, eğer her ikiniz de İslam'ı tanırsanız, her ikinize de iktidar vereceğim Ama ikiniz de (İslam'ı) kabul etmeyi reddederseniz, ikinizin de krallığı sizden uzaklara yok olup gidecektir, süvarilerim, ülkenizde ordugah kuracaklar ve peygamberlik vasfım krallığınıza galip gelecektir

El Ahsa Valisi El Münzir'e Gönderilen Mektup

Bismillahirrahmanirrahim
Allah Resulü Muhammed'den, El-Münzir b Sava'ya! Selam üzerine olsun Seni, kendisi dışında hiçbir ilah olmayan tek bir Allah'a hamd etmeye çağırıyorum ve ilan ediyorum ki, O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür Sana Kadir-i Mutlak ve Şanı Yüce Allah'ı hatırlatırım ki; zira kim iyi bir nasihate kulak verirse kendi iyiliği içindir; ve kim benim elçilerime itaat eder ve emirlerine uyarsa bizzat bana itaat etmiş olur Ayrıca, kim onlar hakkında iyi düşünürse benim hakkımda iyi düşünmüş olur Muhakkak benim elçilerim seni övmüşlerdir Ben de senin halkına şefaatini kabul ediyorum Şimdi, Müslüman olmadan evvel sahip oldukları şeyleri Müslümanların elinde bırak Ve ben suçluları affediyorum Şimdi sen de onların pişmanlıklarını kabul et Biz ise, sen iyi davrandığın sürece seni görevden azletmeyeceğiz Aksine, kim ki Yahudilik ya da Mecusilikte ısrar ederse cizyeye tabi olacaktır
Alıntı
 

[TB] Benzer konular

Üst