Personal Pronouns / Şahıs Zamirleri

fussilet

Üye
Yönetici
Personal Pronouns / Şahıs Zamirleri
Gönderim: 12 Ağustos 2007
Ekleyen: yönetmen Konu: Pronouns / Zamirler

İNGİLİZCEDE ŞAHIS ZAMİRLERİ :

I : Ben
You : Sen
He / She / It : O (Erkek, Dişi; Cansız-ve hayvan)

We : Biz
You : Siz
They : Onlar
Me : Beni, bana
You : Seni, Sana
Him /Her / It : Onu, ona

Us : Bizi, bize
You : Sizi, size
Them : Onları, onlara

Myself : Kendim
Yourself : Kendin
Himself /Herself /Itself : Kendi

Ourselves : Kendimiz
Yourselves : Kendiniz
Themselves : Kendileri

Mine : Benimki
Yours : Seninki
His / Hers / Its : Onunki

Ours : Bizimki
Yours : Sizinki
Theirs : Onlarınki

My : Benim
Your : Senin
His / Her /Its : Onun

Our : Bizim
Your : Sizin
Their : Onların
 

[TB] Benzer konular

Üst