Osmanlı Tuğraları Yıldız Sarayı'nda

Osmanlı tuğraları Yıldız Sarayı'nda meraklılarıyla buluşacak.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ercan Mensiz, eserlerini 18-24 Mayıs 2010 tarihleri arasında Yıldız Sarayı Müzesi'nde meraklılarıyla buluşturacak.

Yaklaşık 15 yıldır "Osmanlı tuğraları" ile çalışmalar yapan ve bunları 8 yılda internet kanalı ile 140 ülkeye ulaştıran Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ercan Mensiz, eserlerini 18-24 Mayıs 2010 tarihleri arasında Yıldız Sarayı Müzesi'nde meraklılarıyla buluşturacak.

Uzun yıllardır geleneksel sanat alanında yardımcı unsur olarak bilgisayar teknolojisini ciddi şekilde kullanan Dr. Mensiz, yakın zamana kadar çalışmalarını internet dışında sergileme imkanı bulamadığını ifade ederek, bundan sonra eserlerinin kurumsal arşivlemelere de yöneleceğini, imkan sağlandıkça kurumsal işbirliğine ve sergilere de devam etmek istediğini belirtti.

Çalışmalarının ağırlıklı kısmının bir anlamda klasik sanatın modern malzeme ve tekniklerle uygulanması olarak tanımlanabileceğini söyleyen Dr. Mensiz, teknolojinin sanata adaptasyonunun sanata ihanet olup olmayacağını yıllarca sorguladığını ama artık akademik sanat çevrelerinde de bunun kabul görmesinin ve yabancıların da çalışmalarına ilgi göstermesinin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Sanat eserlerine sadece maddi imkanı iyi olanların ulaşabilmesinin toplumsal sanat kültürü gelişimi önünde büyük engel olduğunu söyleyen Mensiz, teknolojinin bu engeli yıkmada ve sanatı topluma yaymada çok büyük desteği olacağını ve asla sanatı katletmeyeceğini belirtti. Klasik sanatlarla uğraşan sanatkarların teknolojiyi kullandıkça hemen bir kaç adım daha öne geçeceğini belirten Mensiz, tüm kültür, sanat ve tarih meraklılarını sergisine davet etti.

SERGİNİN İÇERİĞİ

Sergide 45x45 santimetre ölçülerde standardize edilmiş aslına sadık 35 Osmanlı padişah tuğrasının tamamı, altın yaldız varaktan kesilip hoş bir zemine yapıştırılmış tablolar olarak sergilenecek. Tuğraların en mükemmeli kabul edilen bir adet 75x75 santimetre ölçüdeki II. Abdülhamid tuğrası da müzeye hatıra olarak bırakılacak. Koleksiyon çalışması kendi formatında dünyada hala ilk ve tek olma iddiasında.

Sergi 18-24 Mayıs Müzecilik Haftası boyunca hergün 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek. Çalışmaların ön izlemesi www.tugra.orghttp:// internet adresinden yapılabilir ve Osmanlı tuğraları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.İHA
 

[TB] Benzer konular

Üst