Oruçlu İçin Müstehab Olan Şeyler

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Oruçlu İçin Müstahab Olan Şeyler

Oruç tutacak kimsenin sahur yemeği yemesi müstahabdır Bunun vakti, gecenin sonudur Alimlerden Ebu'l-Leys'e göre, gecenin son altıda biridir Sahur yemeği, insana oruç için kuvvet verir Sahurun geciktirilmesi müstahab ise de, ikinci fecrin doğup doğmadığından şüphe edilecek bir zaman kadar geciktirilmesi mekruhtur
Sahur, seher vaktinde yenecek yemektir Bu yemeği yemeğe "Sahur Yemeği" denir Seher de, ikinci fecirden biraz öncesine kadar olan vakittir
İftarı acele yapmak, yani akşam namazından önce oruç açmak müstahabdır Böylece oruç hali, namazda kalbin huzuruna engel olmaz Fakat hava bulutlu olunca, iftar için acele edilmez, ezan okunmuş olsa bile

Minare gibi çok yüksekte bulunan kimse, güneşin batışını görmedikçe iftar edemez Aşağıda bulunanların güneşin batması ile iftar etmeleri ona tesir etmez
Akşamleyin iftar ederken şöyle dua yapılması sünnettir: "Allahümme leke Sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü ve savmel ğedi min şehri ramazane neveytü Feğfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü"

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim Senin rızkınla iftar ettim Ramazan ayının yarınki gününü oruç tutmaya da niyet ettim Artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla"

"Ya vasi'al-mağfireti, iğfir-li livalideyye ve lil-müminine yevme yekumu'l-hisab"

"Ey bağışlaması bol olan Rabbim! Beni, ana-babamı ve müminleri hesap gününde bağışla"

Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak mendubdur

Oruçlu kimsenin, yakınlarına ve fakirlere fazlaca yardımda bulunması müstahabdır

Oruçlunun mümkün olduğu kadar gece ve gündüz Kur'an okumak, zikir yapmak, Peygamberimize Salat ve Selam getirmek ve ilimle uğraşmak suretiyle meşgul olması müstahabdır

Oruçlunun boş ve yararsız sözlerden dilini tutması da müstehabdır Gıybetten, söz taşımadan kaçınmak ise her zaman vacibdir Ancak bu kaçınmanın gerekliliği Ramazan'da daha çok kuvvet kazanır

Oruçlu için İtikaf da müstahabdır

Ramazan orucunu tutmaya engel olacak derecede bedene takatsizlik verici işlerde bulunmak caiz değildir Öğleye kadar çalışıp sonra dinlenmelidir Mümkün bazı işleri, ücret karşılığında başkasına gördürmelidir

Sonuç olarak denir ki, kesin bir zaruret bulunmadıkça, insanın kendisini pek ağır işlerle yorarak oruç tutamaz hale getirmesi caiz görülemez.

Alıntı
 

[TB] Benzer konular

Üst