Ne hakkıyla ruhum firkate erişti ne kalbim divaneleşti!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
Hakkıyla neyi özlüyordum, neden medcezirleşen halimi aşkın kollarına bırakamıyordum
Neden aklımın ve izanımın heyecanı zerkeden tadımlıkların hicranında acıyı yaşıyordum
Manaya muhtaç ahvalimin, kadrine abat olduğum hakikat ikliminin feyzinde ağlıyordum
Ebedi müddet olan, ruhumun mecrasında verilmiş bir ahde bahis olan bir aşkı arıyordumAnnemin ak sütü ne ise, nasıl bir hilkatin terkibinde mündebiç olan hakikati aşk edepse
Halime ayan olan zahirler ve malumatlar istikametim için şehrolunan sevdayı manaysa
Her okunan ezanın davetinde ve hidayetin vesilesinden nükseden bir vakıay-ı hadiseyse
Ruhuma lebbeyk dedirten, kalbimi aşkın latifliğinde titreten ülfet sadrı vuslatı hakederseKabirlerin ibreti resmeden melali, bedenlerin uryanlaşan o timsali halleri neleri öğütler
Şehrine malik olmayan, kelamın manasına vakıf olmayan nazarlar ne terennüm ederler
Nefsimiz hoyratlaştığı zaman, keyfiyet için derleniyor en kadimli olan nazar alıp gider
Aklım ve iradem zafiyet içinde inler, nedamet nöbetlerim sefilleşen halimi ibretle beklerUçsuz buçaksız deryaların lahzasında inleyen vefakat hakkıyla hallenemeyen biriyim
Niye bizarlığa tabi olan ahvali hiç arzu etmediğim halde kendisiyim, arayış içimdeyim
Neden hüzünle beslenen, hicranla aklı selimliğin rüknüne erişeceğime inanan biriyim
Nefesimden kalan her ne varsa, edebiyle lisan-ı halimi aşikar eylemek adına aşka efilimUzak diyarların o hasretiyle figanlaşan canların derdinde ve kasvetinde olan biriyim
Nemelazımcılığı neyleyim Rabbime hakkıyla kul olabilmek için azmi bir sevda bilirim
Ve hakka ve hakikate tabi olan, vicdanımla anlamlaşan bir nefsin sahibi olmayı dilerim
Ne kadar kalbi lekelerim varsa inayet ve ihsanıda ruhumun sahibinden umutla isterimMustafa CİLASUN
 
Üst