Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir..?

Narsist kişilik bozukluğu nedir?

Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist kişilik bozukluğu yaşayanlar, kendileri bu durumun farkına varmazlar ve genellikle depresyon şikayetiyle hekime giderler...

Röportaj: Uğur İlyas CANBOLAT

Egosu yüksek olan kişiler nasıl bir duygu dünyasına sahiptirler? Bu kişiler dünyada neden kendilerini tek ve biricik olarak görürler? Çok çalışkan ama rekabetçi, sürekli övgüyle beslenen, eleştirilere karşı aşırı duyarlı olan bu kişiler dünyada dost bulamayan insanlardır. Başkalarına empati yapamayan, acıyamayan, yardımdan nefret eden, karşısındaki kişileri her zaman ezen ve küçük düşüren bu kişileri ve özelliklerini tanımak ister misiniz? Evet diyorsanız Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi`nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuz Tan`ın konuyla ilgili açılımlarını sunuyoruz...

Narsisistik nedir?

Narsisist kendisini fazla beğenen, üstün gören, hep takdir ve ilgi bekleyen, imtiyazlı olduğuna inanan, özel muamele bekleyen kişidir.

Kişinin narsisist davranışlar göstermesi neye bağlıdır?

Narsisist kişiliğin altında, paradoksal olarak, derin bir kendine güvensizlik yatar. Nitekim bu kişiler çok alıngan, eleştiriye oldukça tahammülsüz insanlardır. Şuuraltı bu kendine güvensizliği bir nevî bastırarak kendini aşırı beğenen insanı üretir. Narsisistler ayrıca empati kuramayan, başkalarının duygularını anlayamayan kişilerdir. Kendine güvensizlikle başkalarını anlayamama birleşince, narsisistik kişilik gelişir.

Narsisist davranışların eğitim ile bağlantısı var mıdır?

Narsisistler övgüyle beslendikleri için, çok çalışırlar. Dolayısıyla hayatta başarı kazanma, iyi bir yere gelme ihtimalleri yüksektir. Başarı, kendini beğenmişliklerini iyice besler, böylece narsisistin yakın çevresiyle ilişkisi iyice bozulur. Parlak bir statüsü olan, ama yalnız bir insan vardır tepelerde bir yerde. Çalışkan olmayan, başarı kazanamayan narsisistlerin de hayatları kötüdür, çünkü çok ihtiyaç duydukları övgüyü bir türlü elde edemezler.

Elitist davranışların narsistik kişilik ile bağlantısı var mı?

Narsisistler elitist davranışa eğilimlidirler. Statüsü yüksek arkadaşlar edinmek, iyi yerlere gitmek, iyi arabalara binmek isterler. İnsanları ezmekten çekinmezler, kendileri en üstün oldukları için, başkalarını ezmek doğal davranışlarıdır.

Narsisist eğilimler ilk olarak kişide ne zaman fark edilir?

İzleri ergenlik, hatta çocukluk yıllarına kadar uzanabilir, ama asıl 18 yaşından sonra belirgin hale gelir.

Narsistik eğilimleri fark edilenler kendini bundan alıkoyabilirler mi?

Narsisistler, genellikle narsisist olduklarını fark etmezler; söyleseniz de kabul etmezler; kabul etseler bile kolay kolay değiştiremezler.

Gösteri sanatlarıyla ilgili olan kişilerin egolarının gelişmişlikleri ile narsisizmin ne gibi bir bağlantısı vardır?

Beğenilmek, övülmek, alkış almak, en parlak-en güzel-en yakışıklı-en başarılı olmak isterler, zaten böyle olduklarına da inanırlar. Bu yüzden seçtikleri mesleklerin göz önünde olması normaldir. Zaten narsisizm, zeka ve çalışkanlık ile birleştiğinde çok çarpıcı eserler çıkabilir.

Peki ego yüksek olmazsa sanat olur muydu?

Her sanatçı narsisist değildir. Ama narsisistler alkışın bol olduğu sanatlara eğilimlidirler. Başarı da narsisizmi besler.

Narsisist duyguların yüksek olduğu diğer meslek dalları hangileridir?

Narsisistler genellikle göz önünde olacakları meslekleri seçerler. Meslekleri ne olursa olsun, göz önüne çıkmaya, sıyrılmaya, başkalarından üstün olmaya çalışırlar.

Politikacıların da narsisist olduklarını söyleyebilir miyiz?

Her politikacı elbette narsisist değildir. Fakat politikanın narsisistler için cazip bir alan olduğunu söyleyebiliriz. ABD`de yaşayan politik psikiyatri uzmanı Kıbrıslı Vamık Volkan, vaktiyle Türkiye`de yasaklanan Atatürk biyografisinde, Cumhuriyet`in kurucusunun `yapıcı narsisist` olduğunu söylemiştir.

Narsisismi yüksek bir politikacının ülkesine vereceği zarar neler olabilir?

Yapıcı narsisistin örneği Atatürk ise, yıkıcı narsisistin örneği Hitler`dir.

Narsisist kişiler duygularını nasıl beslerler?

Övgü bekleyerek ve başkalarını ezerek...

Narsisist kişiler çevresine zarar verirler mi?

Önemli özelliklerinden biri empati eksikliğidir. Başkalarının duygularını anlayamazlar. Zaten başkalarını önemsemezler. Başkaları, ancak kendilerini övmek, onaylamak için vardır. Bu yüzden yakın ilişkileri; evlilik ve yakın dostlukları sürdüremezler. Fedakarlığı hep başkalarından beklerler, çünkü onlar uğruna her türlü fedakarlığın yapılacağı insanlardır. Vermezler, alırlar. Aşkta bile, beğenilmek için vardırlar. Başkalarının hakkını çiğnemekten çekinmezler, hatta hak çiğnediklerinin farkına bile varmazlar, zaten her şeyin kendi hakları olduğuna inanırlar. Çıkarcıdırlar.

Narsisist kişilerin içlerinde doyuramadıkları bir boşluktan söz edebilir miyiz?

Hayatta sürekli onaylanmak, sürekli beğenilmek mümkün değildir. Bu yüzden narsisistin beklentileri, hayatla bağdaşmaz. Ne kadar yükseğe çıksalar, daha yüksektekini kıskanırlar. Evet, doyurulamayan bir boşluk vardır içlerinde.

Narsisistlerin gerçek dostları var mıdır?

Narsisistleri terk etmeyen insanlar, sadece bağımlı kişilerdir. Bağımlı bir eş veya arkadaş, siz ona ne yaparsanız yapın sizi terk edemez, hatta kızmayasınız diye size fikrini bile söyleyemez. Bir narsisist ile bir bağımlı arkadaş veya karı-koca olduklarında, narsisist bağımlıyı o kadar ezer ki ve bağımlı o kadar kendini ezdirir ki, ortaya utanç verici manzaralar çıkabilir. İnsanları sömürürler, kendi çıkarları için kullanırlar.

Narsisistler neden ikinci adam olmaya razı olamazlar?

Hep en üstün, en kabiliyetli, en başarılı, en güzel, en parlak olarak kendilerini gördükleri için.

Narsisistik bir kişilik bozukluğu mudur?

Evet, bir kişilik bozukluğudur.

Narsisistik davranışlarda öğrenilmişliğin hiç payı yok mudur?

Genetik etkenlerin de, çocukluk ve ergenlikte yaşanan olayların da, anne-baba tutumlarının da, kardeş ve sosyal çevre ilişkilerinin de payı vardır.

Narsisistler savunmacı kişilikler midir?

Tenkit kabul etmeyen, tenkit etmeseniz bile sizi yanlış anlayıp kırılan, küsen insanlardır. Bu anlamda savunmacıdırlar.

Narsisist olmayan kişilerde de narsisistik savunmalar yapmazlar mı?

Hepimiz narsisistik savunmalar yaparız. Çünkü hepimiz kendimizi iyi görmek isteriz. Ama narsisistlerin problemi kendilerini iyiden de öte imtiyazlı görmek ve başkalarına değer vermemektir.

Narsisistik savunmalar nelerdir?

`Boyum kısa, ama aklım uzun` narsisistik savunmalara tipik bir örnektir. Veya

`Kıroyum, ama para bende.`

Narsisistler kendilerini sanırım iyi sunuyorlar, anlatımları, satışları iyi değil mi?

Çoğunun sahnesi iyidir.

Narsisistlerde vefa duygusu görülür mü?

Vefa, narsisist için İstanbul`da bir semt adıdır.

Acıma hissi ne kadardır bu kişilerde?

Empati kuramadıkları için, acıma duyguları zayıftır. Acıma gösterseler bile, yüzeyseldir, derin değildir.

Yardım etmeyi, sosyal sorumluluklarda yer almayı pek tercih etmiyorlar herhalde?

Yardım ve sosyal sorumluluk, narsisist için, iyi bir gösteri alanıdır. `Sağ elin verdiğini sol el bilmesin` türü yardım anlayışı narsisistin kitabında yazmaz.

Yaptırdığı her hayır işine kendi ismi ve ailesinin ismini verenlerde bu duygu azda olsa var galiba?

Yad edilmeyi istemek, mutlaka narsisist olmak anlamına gelmez. Ama narsisistler her türlü hayır işini hayran edinmek için yaparlar.

Size göre dünyanın gördüğü en büyük narsisistler kimlerdir?

Dünyadaki herkesi tanımadığım için bu soruya cevap veremem. Ama kendi kendini imparator ilan eden Napoleon, kendisine müthiş inancı olan Hitler gibiler sayılabilir.

Hangi durumlarda narsisistik davranışlar hoş görülebilir?

Çalışkan ve zeki narsisistler, çok önemli işler başarırlar. Siyaset, sanat ve bilimde değerli eserler verirler. Ama bunların bile yakın çevreleriyle ilişkileri pek iyi değildir.

Narsisistlerin evlilikleri nasıldır?

Almak, ama vermemek esasına dayalıdır. Eşlerini sömürürler. Anlamazlar, ama anlaşılmadıklarını düşünürler.

Narsisistlerin etkin olduğu iş yerlerinde kişileri neler bekler?

Narsistlerin yetenekli gösterileri yüzünden kendine güven kaybı, değersizlik duygusu. Eleştirilmek, aşağılanmak, ağzıyla kuş tutsa yaranamamak…

Kendisinin narsisit olduğunu fark eden kişi ne yapmalıdır?

Narsisist olduğunu fark eden kişi genellikle narsisist değildir.

Narsistiklerin tedavi edilmesi gerekir mi? Ya da bu kişilikler tedaviyi kabul eder mi?

`Ben narsisistim` diye diye tedaviye gelmezler. Genellikle depresyon yüzünden başvururlar. Çünkü narsisistler sık hayal kırıklığı yaşarlar. Çünkü hep sevilme, övülme beklentilerinin hayat boyu devamlı karşılanması mümkün değildir.
 

[TB] Benzer konular

Narsist Duygular Hayatı Esir Alıyor...

Narsist duygular hayatı esir alıyor

Vahce işlenen cinayetler, aile üyelerini gözünü kırpmadan vuran kişilerde narsist duygular ağı basıyor. İnsani duygular yok oluyor.

Adana'da yaşanan vahşet ve 8 kişinin öldürülmesi "Neden öldürüyor-lar?" sorusunu gündeme getirdi. Bir insanın kendi ailesini katletmesi ne anlama geliyor? Modern zaman insanları olarak çok sabırsız ve çok öfkeliyiz. Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz an sorumlularına bedelini ödetmek için var gücümüzle çabalıyoruz.

Trafikte emniyet şeridinden hızla geçip önümüze giren aracın sahibi, söz dinlemeyen evladımız, bize mükemmel maddi imkânlar sağlayamayan anne-babamız, gürültü yapan komşularımız, arkamızdan iş çeviren ortaklarımız, toprak kavgası yaptığımız en yakın akrabalarımız ve bunun gibi bizim dışımızdaki herkes öfkemizden nasibini alıyor.

Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar'a göre, toplum içinde şiddet, aile içi şiddet ve bunun sonucu oluşan cinayetlerin temelinde haksızlığa uğramışlık hissinden doğan öfke duygusu yatıyor. Kimi zaman gerçekten haksızlığa uğramış oluyoruz. Çoğu zaman da kendi narsist (kendini yücelten) kişiliğimizden dolayı her zaman her şeyin en iyisine layık olduğumuzu düşünüp bunu sağlamayan herkese öfke duyuyoruz.

Yaşadığımız çağda narsist kişilik özelliklerinin çok öne çıktığına dikkat çeken Kemal Sayar, her şeye hakkı olduğunu düşünen insanın, önünde engel gördüklerine karşı öfke duygusuyla dolduğunu söylüyor. Son zamanlarda işlenen cinayet vakalarında kişilerin öfkelerini aile üyelerine ve en yakın akrabalarına yönlendirmesi dikkat çekiyor. Bu durumu aile bağlarının zayıflaması ile açıklayan Prof. Dr. Sayar şöyle konuşuyor: "Hiçbir insanın diğerine itimadı kalmadı. Çocuklar da aile bağlarıyla yeterince güçlü bağlanmıyor.

Türkiye daha önce çocuklardan anne-babaya yönelen şiddete pek tanık olmuyordu. Bu yeni bir tür bizim için. Bu yeni nesilde narsizmin şahlanmasıyla ilgili bir şey. Gençler artık kendilerini aile, devlet, ülkü gibi değerlerle mukayyet görmedikleri için 'kendimi hiç kimseye borçlu hissetmiyorum' diyerek bireyciliğin adeta patolojik halini sergiliyorlar. O kadar çok gençle karşılaştım ki anne-babası ona olağanüstü şartlar sağlamadığı için onlara karşı öfke duyuyor..."

Son zamanlarda gelen cinayet haberlerinde narsistik temayı çok gördüğünü belirten Sayar'a göre, cinnet halinde işlenen cinayetlerde insan yanlış yaptığını bilir, teslim olur. Oysa narsistik cinayetlerde karşı tarafı tamamen yok etme isteği var. Bu kişiler teslim olmaktansa kaçıyor; çünkü kendi hayatını çok önemsiyor.


EGOİST BİR GENÇLİK YETİŞİYOR

Çocukların, ebeveynleri ve yakın çevreleri tarafından, her şeye hakkı olan, her şeyin en iyisine layık, en akıllı, en zeki, en güzel / yakışıklı denilerek abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu içinde büyütüldüğünü vurgulayan Sayar şöyle konuşuyor:

"Narsisizm anne-babalarda da var. Kendi çocuklarını bütün çocukların üstünde görüyorlar. 18 yaşında bir danışanım 'Ailem ve çevrem benim egomu ne kadar şişirmiş. Gerçek hayatta onların söylediği kadar akıllı, zeki, yakışıklı olmadığımı fark ettim ve çok büyük üzüntü yaşadım.' demişti. Deha muamelesi yapılan çocuklar ego şişmesi ile gerçek hayatta travma yaşıyor. Ben hormonlu çocuklar diyorum bunlara."


PROF. DR. KEMAL SAYAR'DAN ÖFKE KONTROL ÖNERİSİ

*Öfkenizi beş dakika soğutun, çok şey değişecek

"Öfkeliyseniz ilk olarak o ortamdan uzaklaşın. Öfke sıcak bir şeydir. İnsan, öfkenin en yoğun olduğu o anı 5 dakika erteleyebilse, öfkesini soğutabilse birçok suç gerçekleşmez. Öfkelenen kişilere ortamdan uzaklaşmalarını, cevap vermemelerini, dillerini ısırmalarını, kendilerine bir çimdik atmalarını, dışarı çıkıp koşup dolaşıp aynı yere 5 dakika sonra gelmelerini öneriyorum."zaman
 
B

Bevadih

Guest
Ynt: Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir..?

"Öfkelendiğiniz de bulunduğunuz durumu değiştirin ve abdest alın" buyurur Efendimiz..!

Özümüzden ,Öğretimizden uzakta oluşumuzun sonucudur bu haber..

Teşekkürler muhabirimiz...
 
Üst