N’ olur bir an vefakar olsan, vecdin inhisarına kansan!

Mustafa Cilasun

Sevda, muhabbete hasredilen tavdýr, harý rýzadýr!
[font=] [/font]
[font=]Hiç a[/font][font=]ğlatmasan, yüreği dağlamayı unuttursan[/font]
[font=]Sinede korlaşan firkati hatırlasan, suskun mecali artık bıraksan[/font]
[font=]Ruhunun hicran damlalarıyla barışsan, sine-i süruru en müşfik haliyle yaşassan[/font]
[font=]Sabır testisini kırmadan, umudu kurutmadan, melali usandırmadan, gönül lisanımı anlasan[/font]
[font=] [/font]
[font=]Nasıl sitem ederim sana, gönül hicranda olsada[/font]
[font=]Bakamam mehtaba, beni benden alan vuslatın sessiz ve şevksiz edasına[/font]
[font=]Nazarımı saklarım, kimi görsem temaşa etmekten korkarım, sukunetin bağrına sığınırım[/font]
[font=]Figan eden kuşun, kanadı kırık mı acaba, boynu bükük dervişin gönül şirazesi yanık mı sula edemem[/font]
[font=] [/font]
[font=]Segah şarkılar bir başka tesir ediyor yüreğime[/font]
[font=]Tambur alıp götürüyor hicranın eşşiz senasına, sabır kanaat zerkediyor halime[/font]
[font=]Lahza ne kadar mücerret, hülyalar ahenge bürünüyor, umut kalbimi bereketlendiriyor[/font]
[font=]Ruhum hiç ses etmese, hazan her vakit sineme refakat etse, hüzün yumağı yinede sürur veriyor[/font]
[font=] [/font]
[font=]Edebiyattan pek anlamam, şiiri hiç yazamam[/font]
[font=]Ehl i kalem olan ariflerin huzuruna çıkamam, sadece gönlüme düşeni yazarım[/font]
[font=]Ömür muvazenem adam olmaya namzet olsun diye çabalarım, mizan sahnesini kat a unutamam[/font]
[font=]Gönül aşkka adanmalı, sevdasıyla yanmlı, her çilede gizlenen hikmeti muhabbetle kuçaklamalı[/font]
[font=] [/font]
[font=]Mustafa CİLASUN[/font]
[font=] [/font]
[font=] [/font]
 

[TB] Benzer konular

Üst