Muhabbetullah Nedir?

  • Konbuyu başlatan Resulehasret
  • Başlangıç tarihi
R

Resulehasret

Guest
* Muhabbetullah Nedir? *

Muhabbetullah, Allahü Teâlânın kemâl ve cemâlini idrak ve takdir oranında kalpte oluşan ilâhî bir nurdur Bu muhabbet ile insan ruhu, kederlerden ve hüzünlerden kurtulur Safî neşe ve huzura kavuşur İnsan ruhunu erdeme ulaştıran sebeplerin en sağlamı, Allah sevgisidir Cenâbı Hak, insanın kalbine sonsuz bir muhabbet kabiliyeti yerleştirmiştir Bu sonsuz muhabbet, ancak zât ve sıfatlarıyla sonsuz kemâlde bulunan Allah içindir Yâni, insana lütfedilen bu sevgi kabiliyeti Allahı sevmek içindir İnsan bir şeyi ya ondaki kemâl, yahut ondan aldığı lezzet ve gördüğü menfaat için sever Meselâ, bir Müslüman peygamberleri, evliyaları, irfan ve fazilet sahibi zâtları, onlardaki kemalâtolgunlukerdem için sever Kendisine ihsan eden kimseleri, onlardan gördüğü lütuf ve ikramları için sever Yediği yemek ve meyveleri ise lezzetleri için sever İnsan, aklen ve vicdanen bilirki kemâllerini takdir ettiği, ihsanlarından memnun olduğu ve lezzet aldığı bütün bu varlıklar Allahındır Hepsini O yaratmıştır Bunlarda tecelli eden bütün kemâl, cemâl ve ihsanlar, hep Ondan gelmektedir Öyleyse, insan kendindeki bu nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, evvela ve bizzat Allaha verecek, diğer bütün muhabbete lâyık zâtları, nimetleri ve ihsanları da Allah için sevecektir Bozulmamış her akıl ve vicdan, bu hakikati kabul eder Buna binâen, biz Müslümanlar, başta Peygamberimiz olmak üzere, Dört Halifeyi, Âli Beyti, bütün sahabei kirâmı Allah nâmına, Allah onları sevdiği ve sevmemizi istediği için seviyoruz Eğer bu zâtları, Allah için değil de, sırf kendi şahsiyetleri için sevsek, o zaman Hıristiyanların düştüğü tehlikeye biz de düşmüş oluruz Zira, onlar Hz İsayı Allahın bir Resulü, elçisi olarak Allah n----- değil de, hâşâ Allah gibi seviyorlar onu, Allaha ortak koşmakla dinden çıkıyorlar Her Müslüman, şu konuyu dikkatle göz önüne almalıdır Kurânı Kerim, insanların dünyevî ve uhrevî bütün durumlarına ölçü getirmiştir Konuşmalarına, yiyip içmelerine, ticaretlerine ölçü koyduğu gibi, fikir ve his âlemlerine de ölçüler koymuştur Meselâ, konuşmaya ölçü getirmiştir Müslüman yalan konuşamaz Düşünce tarzına ölçü getirmiştir İnsan Cenâbı Hakkın Zâtını, mahiyetini ve nasıl olduğunu düşünemez Aynı şekilde Allahı sevmeye ve Ondan korkmaya da ölçü getirmiştir Allah sevgisinin ölçüsü, iyi amel işlemek, Allah korkusunun ölçüsü ise, takvâ yâni günahlardan sakınmaktır Konumuzla ilgili olarak sevgide ölçü üzerinde biraz durmakta fayda görüyoruz Biz Müslümanlar sonsuz ve şartsız olarak ancak Allahı severiz Sonra Peygamberimizi severiz Ama, onu hâşâ ilah gibi değil, Allahın kulu ve Resulü olarak severiz Ondaki bütün kemalâtın kendi zâtından değil, Allahtan olduğuna iman ederiz Onun, Cenâbı Hakkın isim ve sıfatlarının tecellisine en geniş bir ayna olduğunu bilir ve bu itibarla kendisini canımızdan, malımızdan ve akrabalarımızdan kısaca her şeyimizden daha çok severiz Allah ve Resulünden sonra diğer peygamberleri, sonra dört halifeyi, sonra diğer sahabeleri severiz Sonra da derecelerine göre, bütün evliyaları ve müminleri severiz Sonuç olarak, sevgimizde İslâmîyetin koyduğu ölçülere dikkat ederiz Allahı sevmenin nasıl olacağına gelince, bu hususta Kurânı Kerim şu ölçüyü koymuştur

* De ki Eğer Allaha muhabbetiniz varsa hemen bana uyun ki, Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı affetmekle örtsün Allah Gafûrdur, Rahîmdir *

Yukarıdaki ayeti kerimenin tefsirinde şöyle buyurulmaktadırAllaha imanınız varsa, elbette Allahı seveceksiniz Madem Allahı seveceksiniz, Allahın sevdiği tarzı yapacaksınız Ve o sevdiği tarz ise Allahın sevdiği zâta benzemelisiniz Ona benzemek ise, Ona ittiba etmek tâbi olmaktır Ne vakit Ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek Zaten siz Allahı seversiniz tâ ki, Allah da sizleri sevsin Bu ayeti kerime ve izahından anlaşıldığı gibi, Allahı sevmenin yolu, Peygamber Efendimize uymaya çalışmaktır Bir mümin, itikat, ahlâk ve ibadette Resulüllaha benzemek ve Onun getirdiği bütün hükümleri mümkün olduğu kadar uygulamakla Allahı sevmiş olur Ashâbı kirâmın büyüklüğü, Resulüllaha tâbi olmakta en ileri seviyede olmalarındadır Bu vadide, Hz Ali ve Âli Beytin de çok özel bir yeri vardır Öyleyse onları seven her mümin de, onlar gibi Peygamberimize tâbi olmakla sorumludur Sonuç olarak, Peygamberimiz Allahın sevdiği, razı olduğu insan modelidir Bir mümin O Rehberi Ekmele benzediği ölçüde Allahı sevmiş ve Onun muhabbetini kazanmış olur Peygamberimize benzemek ise, fiilleri, sözleri, ahlakı ve davranışlarıyla Onun bütün Sünneti Seniyyesine tâbi olmakla mümkün olur Buna göre, Sünneti Seniyyeye tam uymak isteyen bir mümin, Resulüllah Efendimiz gibi farz, vacip, sünnet bütün namazlarını kılacak, orucunu tutacak, zengin ise hacca gidecek ve zekât verecek, Kuranı okuyacak, Onun sevdiklerini sevecek, sevmediklerini sevmeyecek Onun ahlâkına mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaktır

Kaynak :
* İslamda Edep ve Haya
* Âli İmrân Sûresi, 31
* Lemalar, 21
 

[TB] Benzer konular

R

Rükn-ü Þedid

Guest
Ynt: Muhabbetullah Nedir?

Kim muhabbetullahı, kendi muhabbetine tercih eder, üstün tutarsa, Allahü teala, halktan gelen meşakkat ve sıkıntılar hususunda ona kafi gelir. (Hadis-i şerif)
 
E

Edeb

Guest
Ynt: Muhabbetullah Nedir?

muhabbetullah...öylesine güzel ve derin bir konu.Paylaşımınız için Allah razı olsun

Peygamber sav Efendimizin ahlakı Kur'an ahlakı değil mi?

zorluklar Allah ve Resulü için olunca gül bahçesinde mis kokulu güller sarar her yanı.
 
Üst