Modal Verbs / Yardımcı Fiiller

fussilet

Üye
Yönetici
Modal Verbs / Yardımcı Fiiller
Konu: Modal Verbs / Yardımcı Fiiller

Modal Verbs / Yardımcı Fiiller

İngilizcede, tek başına kullanılmayan (anlam ifade etmez) ama ana fiillerle kullanıldığında cümlenin anlamını değiştiren fiiller vardır.

will, can, must, may

will : .. cek / cak ( will go : gidecek, will come : gelecek)
I go : Ben giderim / I will go : Ben gideceğim
You sleep : Sen uyursun / You will sleep : Sen uyuyacaksın

can : .. bilir (He can go : O gidebilir, She can watch : O seyredebilir) vs.
You speak English : Sen ingilizce konuşursun / You can speak English : Sen ingilizce konuşabilirsin

must :.. meli / malı (He must go : O gitmeli, She must study : O çalışmalı)
He works very hard : O çok sıkı çalışır / He must work very hard : O çok sıkı çalışmalı (dır)

may : .. bilir / bu fiil iki ayrı durumda kullanılır:
1) olasılık yardımcı fiili olarak (He may come today : O bugün gelebilir / Yani gelme olasılığı var bugün)
He comes today : O bugün gelir / He may come today : O bugün gelebilir
2) “İzin” yardımcı fiili olarak (You may use my pencil : Sen benim kalemimi kullanabilirsin / İzin verme durumu)
You use my pencil : Sen benim kalemimi kullanırsın / You may use my pencil : Sen benim kalemimi kullanabilirsin.

Not : “Modal Verb” lerle şahısa göre fiilleri çekerken aşağıdaki gibi olur;

I will go .. gideceğim
You will go .. gideceksin
He will go She will go It will go .. gidecek

We will go .. gideceğiz
You will go .. gideceksiniz
They will go .. gidecekler

Soru :
Will I go, will you go, will he go
will we go, will you go, will they go
(gidecekmiyim, gidecekmisin vs)

Olumsuz :
I will not go, You will not go, He will not go
We will not go, you will not go, they will not go
(Gitmeyeceğim, gitmeyeceksin vs)

Diğer yardımcı filler de aynen çekilir.
 

[TB] Benzer konular

Üst