MAHATMA GANDHİ

  • Konbuyu başlatan SimurG
  • Başlangıç tarihi
S

SimurG

Guest
1869 yılında doğdu. "Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı

zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir
." diyen Hintli pasifist siyasetçi

ve düşünce adamı Gandhi, İngiliz sömürgeciliğine karşı Hint milli hareketinin, 1919-

1948 yılları arasındaki en önemli lideriydi. 1869’da Porbandar’da Vaşiya Kastı'ndan

bir ailenin oğlu olarak doğan Mohondas Karamçand Mahatma (Ulu Ruh) Gandhi, 1888-

91 yılları arasında Londra’da hukuk öğrenimi gördükten sonra, iki yıl Bombay ve

Rackot Kentlerinde avukatlık yaptı. 1893-1914 yılları arasında Güney Afrika’da da

avukat olarak çalıştı. Burada ırkçı Apartheid rejiminin ırk ayrımı politikalarına maruz

kalan Hintli göçmen işçilerin haklarının savunucusu durumuna yükseldi. Gandhi’nin

Güney Afrika’da geçirdiği yıllarda oluşturduğu ideolojisinin temellerini, şiddet

karşıtlığı, sivil itaatsizlik, pasifizm, uzlaşmacılık, çilecilik, Asya milliyetçiliği,

Hinduizm akımının dinsel mistik öğeleri, dinlere saygı ve teknoloji karşıtlığı

oluşturur. Tam 21 yıl sonra, 9 Ocak 1915’te, ülkesi Hindistan’a dönen Gandhi’yi

karşılamaya gelen onbinlerce Hintli, onun artık Hindistan için milli bir simge haline

geldiğinin de bir kanıtıdır. Hindistan’da olduğu yıllar boyunca İngiliz emperyalizmine

karşı pasif ve uzlaşmacı bir çizgi izleyen Gandhi, gerçekleşen birçok yığınsal milli

bağımsızlıkçı ve emekçi eylemlerinden doğan kurtuluş fikrini, olgun bir fikir olarak

görmedi. Avrupa ürünlerini boykot, sivil itaatsizlik gibi eylemler gerçekleştiren

Gandhi, ayaklanmaya ve ulusal kurtuluş için savaşa karşı oldu. Birinci Dünya

Savaşı’nda İngilizler için asker toplamak en büyük hatalarından biri olmuştur. 30

Ocak 1948’de radikal-milliyetçi bir Hintli tarafından gerçekleştirilen bir suikastle

öldürdü.
 

[TB] Benzer konular

Üst